Läs senare

Sluta bryta mot barnkonventionen i förskolan

DebattStora barngrupper är ett reellt problem ute på förskolorna, trots Skolverkets rekommendationer. Brist på förskollärare, hög personalomsättning, ekonomiska nedskärningar och uselt ledarskap gör att barnkonventionens mål är svåra att uppfylla. Det skriver Inga-Lill Lundström, förskollärare i Stockholm.

Om debattören

Inga-Lill Lundström

är förskollärare i Stockholms stad.

När Skolverket går ut med att förskolegrupper med 1–3-åringar ska ha max 9–12 barn och grupper med 4–5-åringar max 10–15, är det bara rekommendationer. Myndigheten har ju inga sanktionsmöjligheter. I verkligheten finns det barngrupper med i storleksordningen 25 barn i åldern 3–5 år. I åldern 1– 3 år kan det finnas 18 barn.

I nästa ögonblick säger man att barnantalet inte får styra utan att det är kompetensen hos pedagogerna som är avgörande. Det kan ju tyckas som om man med detta uttalande ville höja statusen i vår yrkesroll – men jag finner det oerhört kränkande. I verkligheten finns det knappt förskollärare att få tag på och trots denna brist tar man alltså in 25 barn i en barngrupp.

Även politiker och chefer borde ha sådana basala kunskaper i matematik att de inser att en barngrupp på 15 barn eller 25 barn betyder helt olika saker. Räkna ut hur mycket tid varje barn får av en vuxen per vecka – klarar våra beslutsfattare av denna ekvation? Vi som har varit verksamma i förskolan ser hur vi för varje år får ett ökat antal barn som inte orkar med stora barngrupper. Barn som inordnas i gruppen ”bi-bass”-barn. Dessa barn kanske inte alls har större behov än att de skulle vara ”normala” i en mindre barngrupp med barn.

Hög personalomsättning, ekonomiska nedskärningar uselt ledarskap kan väl inte vara en bra jordmån för barnkonventionens mål?

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga men fyra av dessa artiklar är grundläggande och vägledande och ska alltid beaktas när det handlar om frågor gällande barn:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. (Hinner vi se alla barn varje dag?)
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. (Hur får varje barn inflytande över sin vardag i konkurrens med 24 andra barn?)
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. (De tvingas anpassa sig.)
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. (Vem hinner lyssna?)

 

Hög personalomsättning, ekonomiska nedskärningar uselt ledarskap kan väl inte vara en bra jordmån för barnkonventionens mål? Barnen är dessutom helt rättslösa i förskolan eftersom de inte omfattas av Arbetsmiljöverkets riktlinjer gällande miljön.

När formuleringsarenan står mot realiseringsarenan är det svårt att som förskollärare ta sin egen utbildning och våra styrdokument på allvar i denna verksamhet.

Förskolan omfattas av skollagen och har en egen läroplan. Kommunerna har egna dokument för hur de vill att förskolan ska utformas. Men hur seriöst tar våra politiker dessa styrdokument i verkligheten? Förskolan är ju inte ett obligatorium.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

I den bästa av världar skulle de…

… välja chefer med omsorg. En chef ska våga sätta ner foten mot våra politiker och stå upp för förskolans verksamhet och våra barns rättigheter.

… ge skäliga löner till de förskollärare som arbetar i förskolan.

… ge förskolan ett större utrymme i samhället. Bjud in idrotten, musiken och konsten i vårt samhälle. Låt förskolan bli ”förskolan mitt i byn”.

Fotnot: Bi-bass-barn står för barn i behov av särskilt stöd.

ur Lärarförbundets Magasin