Läs senare

Sluta vänd ut och in på er själva, lärare

DebattDet ska vara tydligt vem som bestämmer över skolan. Därför räcker det med en huvudman – staten – och en skolmyndighet. Även lärarna måste sätta ner foten och sluta utföra uppgifter som inte är deras, skriver Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

03 sep 2018

Om debattören

Stefan Jakobsson (SD)

Skolpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Varför har svenska elevers resultat försämrats så kraftigt under de senaste tre decennierna?

Svaren är många och alla partier säger sig sitta inne med svaren. Även vi i Sverigedemokraterna har analyserat detta och det som förvånar mest är att ingen ser det uppenbara: Ingen vet vem som bestämmer eller vart vi är på väg. Vi har över femtio myndigheter och enheter med myndighetsstatus som styr i utbildningsväsendet och 290 ansvariga huvudmän. Vi behöver EN skolmyndighet med regionala länsstyrelser och EN statlig huvudman.

Illustration: Colourbox

Det som ligger till grund för elevers prestationer kan sammanfattas i tre punkter – (1) studiero, (2) renodling av lärarrollen och (3) konstant fortbildning av lärarna.  Det är helt avgörande vem som står framför eleverna samt vilket stöd den personen har av sin ledning.

Elever som mår bra, presterar bra. Lärare som får vara lärare får tid med eleverna.

Men utan studiero underpresterar alla elever. Det är därför lärarnas primära uppgift att skapa en god inlärningsmiljö. Men då kommunerna skurit ner på all övrig personal, som skolhälsovården, vaktmästeri, kuratorer, SYV och specialpedagoger, ägnar lärare alldeles för mycket tid åt annat än att undervisa.

Denna överbelastning börjar nu synas på alla håll i landet. Lärare byter arbete, lärare sjukskriver sig och väldigt få högpresterande studenter söker sig till lärarutbildningarna. Därför vill vi i Sverigedemokraterna ha ett statligt huvudmannaskap för ramen kring skolan, en digital statlig elevpeng samt en lönetrappa och riktiga karriärvägar inom läraryrket.

Pedagogiken och metodiken ska överlåtas till professionen och staten sköta kringpersonal och faciliteter.

Fungerar skolan, oavsett ägandeform, och levererar den elever redo för fortsatta studier eller arbete så behöver man faktiskt inte göra något alls från politiskt håll. Men om fallet är det motsatta ska en statligt handplockad rektor anställas i enlighet med ett koncept från England. Det vill säga staten står redo att ta över en skola om det behövs.

Jämför med bygget där förmannen kommer in och säger till snickarna att dra elen på sina lediga stunder, eftersom ingen elektriker kommer under dagen. Bara skratt.

Den heliga kon Lärarutbildningen måste också förändras kraftigt, genom att man prioriterar lärarens kärnuppgifter och nedprioriterar meningslösa kurser som tenderar att handla om samhällstrender och politikernas senaste nycker. Ämneskunskaper, metodik samt ledaregenskaper – det är verktyg som behövs.

Jag vet att vi vänder ut och in på oss själva för barnen, det är därför vi en gång sökte oss till yrket. Men jag kan jämföra två arbetsplatser så ni förstår vad jag menar. Jag har arbetat både inom byggbranschen och som lärare.

En vanlig måndag i fikarummet på skolan. Rektorn kommer in och ber dig skippa din planeringstid för att ta en sjukskrivens kollegas timmar i so, trots att du är no-lärare. Och du gör det för barnens skull. Jämför med bygget där förmannen kommer in på frukosten och säger till snickarna att dra elen på sina lediga stunder, eftersom ingen elektriker kommer under dagen. Bara skratt.

Lärarkåren måste sätta ner foten och bli proffs och inte ta sig an uppgifter som inte ska åligga dem.

Tidigt insåg jag att utbildningspolitik, som sträcker sig från blöja till raketer, måste tas fram med hjälp av sakkunniga, inte politiker. Därför har jag handplockat tjugo sakkunniga inom olika områden. Mina 15 år i yrket som lärare har gett mig insikt att vara ödmjuk inför kunskap. Därför är SD:s skolpolitik framtagen av lärare, för lärare.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin