Läs senare

Slutbetyg i NO stämmer med provbetyg för sju av tio

Ungefär sju av tio elever i år 9 får samma slutbetyg som provbetyg i ämnena biologi, fysik och kemi. Det visar den första jämförelsen sedan ämnesproven i år 9 utökades med de naturorienterade ämnena.

21 jan 2011

Under våren 2010 utökades de nationella ämnesproven i år 9 med prov i NO-ämnena. Varje skola fick ett av de tre NO-proven vilket betyder att alla elever i årskurs 9 har skrivit ett prov i antingen biologi, fysik eller kemi.

Nu har Skolverket jämfört elevernas slutbetyg med betygen från ämnesproven.

Slutbetyget stämmer bäst överens med provbetyget i kemi. Där får 21 procent ett högre slutbetyg än provbetyget och fem procent ett lägre. I biologi och fysik får 28 procent ett högre slutbetyg än provbetyg och tre procent ett lägre betyg.

Det betyder att ungefär sju av tio elever får ett slutbetyg som överensstämmer med provbetyget.

I ämnena matematik, svenska och engelska stämmer betygen för åtta elever av tio. I matematik och svenska är det vanligare att elever får ett högre slutbetyg än provbetyget. I engelska är det ungefär lika många som får ett högre som ett lägre slutbetyg.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin