Ingår i temat
Sociala medier
Läs senare

Snabba gensvar med nya verktyg för dialog

Blogg är bättre än pärm för elevernas bokrecensioner. På Backaskolan lägger eleverna ut det de skrivit på webben, läser in ljudfiler och får respons.

16 apr 2010

Bild: Pia Koskela

Att skriva en recension är ett bra sätt att avsluta en bok och för att reflektera över vad man läst.  
  Men för lärarna Martin Ekholm och Johan Andersson i klass 5B på Backaskolan i Ystad kändes det inte lika utvecklande att den slutligen hamnade i en pärm i klassrummet.

För drygt en månad sedan startade de därför bloggen Backaboken.se.  
  – Vi tänkte att bloggen samtidigt kunde vara ett sätt att tipsa andra elever om böcker. Med små skolbibliotek kan det annars vara svårt att få till, säger Martin Ekholm.  
  En kort lathund talar om vad recensionen ska innehålla – ett sammandrag av handlingen, om det fi nns något tankeväckande budskap och ett betyg. 

Backaskolan har även utnyttjat datorns möjligheter att publicera ett kort ljudavsnitt. Eleven väljer ut och läser upp ett litet stycke ur boken som sedan läggs till som en ljudfi l till recensionen.  
  – Det är väldigt enkelt att skapa en blogg, till exempel genom plattformen skolbloggen.se. Eleverna läser boken, skriver recensionen, läser in ett stycke och hittar en bild, säger Martin Ekholm.  
  – Vi lärare administrerar och ser till att det kommer ut på bloggen. 

Backaboken.se har redan fått repsons utifrån. En författare som letade på sitt namn via internet hittade bloggen och gick in och kommenterade recensionen.  
  – Det är kul för eleverna att få en så direkt respons. De ser att det fi nns en mottagare av det de gör. Det de skriver kommer att läsas, det de spelar in kommer att höras. Så nu är det väldigt viktigt för dem att det de gör blir bra och rätt stavat.

Alla artiklar i temat Sociala medier (10)

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin