Läs senare

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

Regeringen och arbetsmarknadens parter presenterade på torsdagen sitt fjärde snabbspår för nyanlända. Den här gången gäller det bristyrkena lärare och förskollärare.

11 feb 2016
Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare
Snabbspåret presenterades av regeringen och arbetsmarknadens parter vid en presskonferens på Stockholms universitet. Foto: Lotta Holmström

Det råder brist på lärare och förskollärare. Samtidigt kommer många nyanlända med lärarbakgrund till Sverige. Men i dag tar det ungefär fyra år för dem att kunna börja verka som lärare. Idén med snabbspåret för lärare och förskollärare är att fler nyanlända så fort som möjligt ska komma ut på en skola och förskola via praktik och anställning.

Det ska ske genom att kravet på språkkunskaper flyttas till anställningstillfället istället för vid starten på den kompletterande utbildningen. För att det ska vara möjligt kommer kompletterande lärarutbildningar att ges på bland annat arabiska och engelska.

Studierna ska kunna påbörjas redan som asylsökande. Som snabbast ska lärarna, som behöver ha en examen som lärare eller förskollärare med sig i bagaget, kunna ta sig igenom utbildningen på ett år. Den första kullen börjar läsa vid Stockholms universitet i april i år.

– Det är bra att man nu kan börja sina lärarstudier på till exempel arabiska och samtidigt lära dig svenska. Det innebär att processen kan kortas avsevärt, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning.

Snabbspåret består av flera delar. Kärnan är en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som förbereder lärarna för det svenska skolsystemet. I KPU:n ingår även arbetsplatsförlagd utbildning.

– Det är viktigt att de nyanlända lärarna har ett tydligt mål och att de är förankrade i professionen på vägen dit, säger Maria Rönn som deltagit i förhandlingarna för Lärarförbundets räkning.

Hon är nöjd med resultatet så här långt, men påpekar att det återstår en del att lösa vad gäller att säkerställa kvaliteten på vfu:n.

– Vi behöver hitta överenskommelser vad gäller tid och ersättning för handledningen på praktiken, säger hon.

Helene Hellmark Knutsson anser att det finns goda förutsättningar inom det partsgemensamma samarbetet.

– Skolhuvudmännen ska se till att samverka med våra universitet och högskolor för att få fram både verksamhetsförlagd utbildning och handledare. Sedan behöver våra lärarutbildare svara med att erbjuda bra handledarutbildning så att du är rustad för det här arbetet, säger Helene Hellmark Knutsson.

Om det kan bli tal om ersättning till huvudmännen för att lärare ska gå handledarutbildning har hon inte svar på i dag.

Tanken är att en nyanländ lärare ska läsa KPU:n och praktisera samtidigt som hen studerar yrkessvenska, en anpassad svenskundervisning utifrån vilket yrke den nyanlända har. Den undervisningen administreras av Arbetsförmedlingen och utbildningsmaterialet tas fram av Stockholms universitet.

Vid behov får den nyanlända läraren även komplettera med ytterligare studier inom ULV, utländska lärares vidareutbildning.

Arbetet med snabbspår för nyanlända lärare har pågått sedan juni 2015.

Sedan tidigare finns snabbspår för kockar, slaktare och styckare samt för ett antal legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården.

Snabbspåret i siffror

  • Ges vid 6 lärosäten: Göteborgs universitet, Malmö högskola, Linköpings universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Det är samma lärosäten som i dag erbjuder ULV, utländska lärares vidareutbildning.
  • Enligt förslaget ska 420 nyanlända lärare omfattas av snabbspåret under 2016 och 720 under 2017.
  • I slutet av december 2015 hade ca 1900 utländska lärare anlänt till Sverige. En majoritet är grundskollärare.
  • Möjligheten att valideras och komplettera sin utbildning via ULV kvarstår, men tar längre tid, ca 2 år.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin