Läs senare

Snabbspåret igång för 420 lärare

Nära två tusen lärare med utländsk examen väntar på att få börja undervisa. 420 av dem får börja på ett snabbspår i år.

27 Apr 2016

Nu drar regeringens snabbspår igång med en pilotgrupp vid Stockholms universitet, där ett 20-tal lärare påbörjade sin utbildning den här veckan.
 

420 nyanlända lärare ska få påbörja samma kurs på något av de sex lärosäten runt om i landet som under 2016 startar snabbspår på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Ytterligare 720 kan gå utbildningen under 2017. Av de nära 2000 lärare som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen kan majoriteten komma in på ett snabbspår.

Om vi ser att det finns ett behov kan vi också utöka platserna, säger Soledad Grafeuille, utvecklingsledare på Arbetsförmedlingen.

Snabbspåret innebär en sex månader lång utbildning som ger en orientering om det svenska skolväsendet och lärarens arbete. Utbildningen innehåller även en lång praktik med handledning, som Arbetsförmedlingen ser som en viktig väg in i arbetslivet. 

Vi ser positivt på möjligheterna. Efter utbildningen kan de bli anställda som lärare utan legitimation, och komplettera med de delar som behövs för att få legg, säger Soledad Grafeuille.

Susanna Malm, samordnare för utländska lärares vidareutbildning (ULV) och snabbspåret vid Stockholms universitet, ser också positivt på de nya möjligheterna. I och med det nya snabbspåret för lärare hoppas man att deltagarna i ett tidigt skede ska få kunskaper om vad som krävs för att få en svensk lärarlegitimation.

Man behöver information mycket tidigare, redan under asylprocessen. Det är fantastiskt att det här snabbspåret finns men man behöver tidigarelägga hela processen, säger Susanna Malm.

Susanna Malm rekommenderar lärare med utländsk examen att söka legitimation, även om de i första steg får ett avslag. Bara genom Skolverkets bedömning vet de exakt vilka kompletteringar som behövs för att i nästa steg få legitimationen. Då kan de kompletterande utbildningarna kortas ner med 1-2 terminer i bästa fall, menar hon.

Vad händer med alla lärare på flykt som kommer utan papper?

– De allra flesta vi möter lyckas faktiskt få fram alla dokument. Men det kommer  troligen bli fler och fler utan. Där behöver vi, hela utbildningsystemet, bli bättre på att validera deras kompetens och kunskap, säger Susanna Malm.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin