Läs senare

Snabbutbildning för lärare i matematik och NO

10 sep 2014
Snabbutbildning för lärare i matematik och NO
Det behövs fler kemilärare. Bild: Colourbox

Den stora bristen på lärare i matematik och naturvetenskap har fått politiska partier att komma med olika förslag för att öppna fler vägar in i yrket (se faktaruta). Och på onsdagen presenterade Göteborgs universitet och Göteborgs stad ett samarbete i linje med detta. I en gemensam satsning startar de en lärarutbildning för behöriga i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik.

– På sikt hoppas jag att lärarutbildningen ska ses som en naturlig del av utbildningsutbudet vid Naturvetenskapliga fakulteten, säger Elisabet Ahlberg, dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Den kompletterande lärarutbildningen (KPU) ska ha hög studietakt (125 procent). Utbildningen är ettårig, men då ingår också en sommartermin. Normalt är en KPU tre terminer.

En tredjedel av utbildningen ska vara verksamhetsförlagd (VFU). Praktiken ska ske vid en av sju utvalda högstadie- och gymnasieskolor i Göteborg. På de så kallade universitetsskolorna ska lärarna som handleder studenterna samarbeta med forskare från universitetet. En vecka av VFU:n görs på ett så kallat Science center.

Två examina är möjliga: en för grundskolans årskurs 7–9 och en för gymnasieskolan. Antagningen sker i oktober.

Fler förslag på fler vägar

  • Regeringen föreslår att skolhuvudmän ska få långtidsanställa akademiker – under förutsättning att de samtidigt läser in en lärarexamen.
  • Socialdemokraterna föreslår att den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) komprimeras. Genom sommarkurser och kvällsstudier under VFU:n ska studenten kunna läsa in kursen på ett år. Studenterna ska samtidigt erbjudas bättre studievillkor.

    Läs mer här.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin