Läs senare

Snabbutbildning till förskollärare lanseras

StudentFör första gången startar ett kortare förskollärarprogram för yrkesverksamma. Minst fem års erfarenhet som barnskötare krävs.

av Niklas Arevik
13 dec 2018
13 dec 2018

Hösten 2019 startar ett helt nytt, ett år kortare, förskollärarprogram på Linnéuniversitetet. Det riktar sig till pedagogiskt verksamma i förskolan. Utbildningen sker på distans och på deltid med förlängda terminer, så att det ska vara lättare att kombinera med arbete.

Stefan Lund, dekan Linnéuniversitetet.

– Kommunerna har ett stort behov av att kompetensutveckla sin befintliga personal. Vi vet av erfarenhet att det finns många barnskötare som vill vidareutbilda sig, och detta är en möjlighet för dem, säger Stefan Lund, dekan för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Kommer den att värderas som en fullvärdig förskollärarutbildning?

– Ja, vi har utrett detta i 1,5 år och har nu fått godkänt av Universitets- och högskolerådet. Det innebär att studenterna blir legitimerade efter examen.

En viktig pedagogisk poäng med utbildningen är att ta tillvara studenternas erfarenhet, menar Stefan Lund.

– Vi tror därför med ganska stor säkerhet att vi kan bibehålla kvaliteten på utbildningen.

Även om studenterna får tillgodoräkna sig arbetslivserfarenheten slipper de inte helt den verksamhetsförlagda utbildningen.

– De behöver ingen VFU-kurs i att bemöta barn, den kompetensen har de, det kommer i stället handla om pedagogisk ledning av barn. Vi ser helst att de inte gör VFU:n på sin arbetsplats, men det blir nog inget problem eftersom de flesta kommuner har flera förskolor, säger Stefan Lund.

Förkortat förskollärarprogram

  • Programmet är på 150 högskolepoäng, jämfört med det ordinarie programmets 210.
  • Särskilda förkunskapskrav är minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola på heltid efter 1998, varav minst två år sammanhängande tjänstgöring.
  • Studietakten är på 75 procent med obligatoriska campusträffar i Växjö och Kalmar.
  • Studieformen är distans, deltid med förlängda terminer.
  • Ansökan sker under perioden 15 februari-15 mars via Antagning.se.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin