Läs senare

Snåla inte på utbildningen för förskolans rektorer

DebattNär förskolecheferna får rektorstitel måste de få en lika bra grund att stå på som grundskolans och gymnasiets rektorer. Men utredaren Björn Åstrand tycker att det räcker med 7,5 högskolepoäng. Det går inte ihop, skriver Johanna Jaara Åstrand och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet respektive Lärarförbundet Skolledare.

Om debattörerna

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet

 

 

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

Sverige har en förskola i världsklass. Här läggs grunden för barnens livslånga lärande. Vi har sedan länge lämnat gamla tiders ”dagis” eller ”barnomsorg” bakom oss. Vi vet att det pedagogiska ledarskapet är minst lika viktigt i förskolan som i skolan. Därför behövs också en rejäl och likvärdig rektorsutbildning för förskolans chefer.

Snart kan även förskolechefer få titeln rektor, om regeringens utredare får sin vilja igenom. Det är ett bra och viktigt förslag som vi i Lärarförbundet länge drivit. Det finns inte någon genomtänkt anledning till att ha olika benämningar på chefer som är pedagogiska ledare i skolväsendet.

Men utredningens förslag blir närmast en markering MOT förskolecheferna. Konsekvensen av förslaget från regeringens utredning blir nämligen att förskolecheferna riskerar både lägre lön och status än sina rektorskollegor i övriga delar av skolsystemet. När uppdraget och ansvaret är likartat är det obegripligt att utredningen menar att utbildningen för förskolans rektorer endast ska vara en fjärdedel av skolans rektorer.

Illustration: Colourbox

Redan idag går många förskolechefer den längre rektorsutbildningen, trots att den inte är obligatorisk för dem. En stor del av huvudmännen ser det som självklart att den längre utbildningen ska gälla för alla skolans ledare, och anmäler därför sina förskolechefer dit. Lärarförbundets egen undersökning där 900 förskolechefer deltagit visar att hälften gått rektorsutbildningen. Av de kommunala förskolecheferna är det fler än två tredjedelar som slutfört utbildningen.

Idag finns också en frivillig statlig utbildning på 7,5 högskolepoäng för förskolechefer. Den har 11 procent av de kommunala förskolecheferna redan gått eller går. För de fristående förskolecheferna är siffran 18 procent, men en lika stor andel av dessa har genomfört hela rektorsutbildningen på 30 högskolepoäng. Allt detta visar mycket tydligt att förskolechefer både har behovet och viljan att genomföra befattningsutbildningen.

Hur kan man tycka att en rektor bara behöver ett par veckors utbildning?

Utredaren argumenterar för att en obligatorisk rektorsutbildning på 30 högskolepoäng skulle innebära problem för mindre organisationer då chefen kommer att vara borta från jobbet för att utbilda sig. Lärarförbundet menar att det borde vara självklart att staten kompenserar för detta och inför bestämmelsen under en övergångsperiod så att påfrestningarna begränsas. Det är fullt möjligt att göra detta bara bara viljan finns.

Ett gott pedagogiskt ledarskap med rätt resurser är helt avgörande för att den pedagogiska verksamheten ska kunna utvecklas och vara livskraftig. Rektorer i förskolan, med bra utbildning, kan bidra till såväl statushöjning som förbättrad undervisningskvalitet.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Vi hoppas att regeringen tar till sig utredningens många positiva delar. Rektorer som chefer i förskolan går helt i linje med vår syn på ett gott pedagogiskt ledarskap och en uppvärdering av förskolan. Förslaget om en obligatorisk rektorsutbildning på endast 7,5 högskolepoäng som krav för en rektorstitel är dock obegripligt och går stick i stäv med ambitionerna i till exempel Skolkommissionens slutbetänkande.

Hur kan man tycka att en rektor bara behöver ett par veckors utbildning? Vi utgår ifrån att regeringen kommer att rätta till detta.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin