Läs senare

Snopet att bli exkluderad efter 43 år i yrket

DebattTrots mycket studier, lång erfarenhet och flera priser för min teknikundervisning får jag inte legitimation för att undervisa i fritidshemmet. Det är otroligt tråkigt att Skolverket nedvärderar yrkets pionjärer, skriver fritidspedagogen Carina Nilsson.

19 dec 2018

Om debattören

Carina Nilsson

Fritidspedagog

Ockelbo

 

Jag läste i Lärarnas tidning och på Lärarförbundets hemsida om en liten grupp fritidspedagoger som enligt Skolverket inte ska få legitimation efter ett helt yrkesliv. Jag tillhör den lilla gruppen!

Jag utbildade mig i Örebro 1977. Utbildningen var en specialkurs i gymnasieskolan. Det var en ny så kallad postgymnasial utbildning, en yrkesutbildning där de flesta redan gått gymnasiet eller hade många års yrkeserfarenhet. Det var kvoterad intagning och jag kom in trots att jag hade hoppat av gymnasiet. Praktik på fritidshem krävdes och det skaffade jag året innan.

Illustration: Colourbox

Till en början jobbade jag på ett fristående fritidshem, men efter något år skulle ”SIA-utredningen” förverkligas och jag kom in i skolans värld. Det var samlad skoldag och vi fritidspedagoger fick ha lektioner i halvklasser med praktiskt lärande. Och jobbet blev mer intressant.

Jag läste senare in gymnasiebetyg så att jag skulle bli behörig till högskolan och kunna vidareutbilda mig. Jag knåpade ihop 45 högskolepoäng inom matematik, teknik och naturvetenskap.

Under mina 43 yrkesverksamma år har jag arbetat i alla skolformer – förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och särskola. Under några år var det teknik som gällde och jag har fått fina utmärkelser för mitt arbete med ämnet.

I Söderhamn kombinerade jag jobbet som tekniklärare med min fritidspedagogtjänst. Jag fick ta emot Fritidspedagogstiftelsens pris för arbetet med ett trädgårdsprojekt kopplat till teknikundervisningen (som tidningen Fritidspedagogen skrev om i nr 2/2002). Jag fick också Sparbanksstiftelsens stipendium för entreprenöriellt lärande samt utmärkelsen ”Hälsinglands mest företagsamma lärare 2005”.

När jag kom till Ockelbo kommun 2011 fick jag tjänst som särskollärare. Där hade jag också teknikundervisning i en sjätteklass. Då fick vi utmärkelsen ”Årets teknikskola” av Teknikföretagen. 50 000 kronor till teknikundervisningen som vi har haft mycket glädje av i kommunen.

Under åren har jag skaffat mig mycket erfarenhet och kompetens, både teoretisk och praktisk. Alla fina intyg/betyg och tidningsurklipp har jag sparat i en pärm.

Eftersom jag trivdes så bra med jobbet i särskolan ville jag vidareutbilda mig till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Jag läste på Skolverkets hemsida att fritidspedagoger kunde gå den utbildningen. Jag sökte, men fick avslag på grund av att min fritidspedagogutbildning inte var en högskoleutbildning. Jag fick rådet att ansöka om reell kompetens men fick också där avslag.

Jag fortsatte att sträva på med högskolekurser, Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser och föreläsningar om barn med npf.

Under åren har jag skaffat mig mycket erfarenhet och kompetens, både teoretisk och praktisk. Något som har uppskattats av de rektorer jag har haft. Alla fina intyg/betyg och tidningsurklipp har jag sparat i en pärm.

Nu har jag trappat ner och tagit delpension så jag strävar inte längre efter att komma vidare i någon karriär. Det är bara några år kvar nu. Jag jobbar med stödundervisning i matematik på en skola i Ockelbo och jag känner fortfarande glädje när jag går till jobbet.

Men det känns så otroligt tråkigt att bli så här undervärderad av Skolverket efter ett helt yrkesliv. Snopet på något sätt.

Hoppas att vi kan få upprättelse, vi fritidspedagoger som var pionjärer på 1970-talet!

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: