Läs senare

SNS: Låt små kommuner slippa skolan

RapportMånga små kommuner får allt svårare att sköta sina skolor och bör därför slippa det uppdraget, föreslår tankesmedjan SNS i en ny rapport. SKL ser stora problem med den tanken.

av Daniel Persson
16 jan 2019
16 jan 2019
Annika Wallenskog, SKL.

SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, skriver i sin årliga analys av samhällsekonomin att kommunernas förutsättningar för att klara sina välfärdsuppdrag kommer att försämras kraftigt den närmaste tiden.

Det gäller framför allt små, krympande orter som ligger långt från större städer, har en åldrande befolkning och är allt mer beroende av statliga pengar. Läget är så illa att forskarna bakom rapporten vill lyfta bort ansvaret för skolan från småkommunerna, i alla fall de som frivilligt går med på det, och flytta över det till staten, regioner eller större kommuner i närheten.

– Tittar man på tidigare forskning så vet man att det finns stordriftsfördelar i styrning och administration av skolan, så det handlar om att flytta över skolan från vissa små kommuner till någon annan. Där måste man utreda och diskutera mycket mer innan man kan säga exakt hur man ska göra, säger Eva Mörk, professor i nationalekonomi och ordförande i SNS konjunkturråd 2019.

I rapporten beskriver forskarna en mörk horisont för svensk skola: stora svårigheter att rekrytera personal och en kritiserad lärarutbildning. Allra tuffast är det att hitta kvalificerad personal i glesbygden, samtidigt är kostnaden per elev minst i storstäderna och störst i det som rapporten kallar ”mycket avlägsna landsbygdskommuner”.

– En kärnfråga för skolan är att lyfta läraryrkets status så att vi kan rekrytera duktiga lärare. Det kan vi inte lösa genom statsbidrag eller kommunreformer utan det handlar om att få till en bra utbildning, ett bra rykte och status för yrket och att förändra lärarnas arbetssituation, säger Eva Mörk.

SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle grundades av en grupp företagsledare 1948. Tankesmedjan har nu 280 medlemmar, såväl stora företag som myndigheter och organisationer.

På det området får hon medhåll av Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. SKL, som för övrigt är medlemmar i SNS, gillar också rapportens tanke om att styra om från riktade till generella statsbidrag så att kommunerna själva får välja vad de ska göra med pengarna.

– Det tycker jag är ett väldigt bra förslag, för med de här riktade bidragen så kommer en massa kortsiktiga lösningar och ständigt nya reformer. Jag tror att man behöver lugn och ro i skolan, man kan inte hålla på med den här ryckigheten som kommer av riktade statsbidrag, säger Annika Wallenskog.

Däremot är SKL inte positiva till idén om att ta ifrån vissa kommuner ansvaret för skolan och göra till exempel staten till huvudman istället. Det skulle äventyra likvärdigheten, menar Annika Wallenskog.

– Jag tror inte att det är en bra lösning. Dels skulle det bli dyrt att bygga upp ett system där staten finns i alla mindre kommuner och dels tror jag det blir ojämlikt, förutsättningarna blir väldigt olika mellan kommunerna. Jag tror inte heller det skulle lösa problemet med bemanning i glesbygden. Kompetensförsörjningen skulle fortfarande vara svår.

Här kan du läsa SNS rapport ”Kommunernas framtid” (Extern länk)

ur Lärarförbundets Magasin