Läs senare

Socialdemokraterna räddar regeringen från bakslag om betygen

Regeringen och Socialdemokraterna har träffat en överenskommelse om att den nya betygsskalan inte ska ha nationella kriterier för alla steg. Betygsuppgörelsen kan vara ett första steg mot mer av blocköverskridande uppgörelser inom skolpolitiken, enligt Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Mikael Damberg.

29 Nov 2010

Det var i lördags som utbildningsminister Jan Björklund (FP) och Socialdemokraternas skolpolitiske talesperson Mikael Damberg presenterade en blocköverskridande uppgörelse om den nya betygsskala som ska införas 2011. Tack vare uppgörelsen räddas regeringen från ett svidande nederlag i riksdagen, samtidigt som den gemensamma rödgröna linjen i skolpolitiken spricker. De rödgröna partierna hade tillsammans med Sverigedemokraterna majoritet för att fälla regeringens förslag till ny betygsskala.

Uppgörelsen innebär att Socialdemokraterna ställer upp på regeringens förslag att betygen A, C och E i den nya betygsskala som ska införas hösten 2011 får nationella kriterier. Betygen B och D blir utan egna kriterier.

– Det finns ett egenvärde i att ha långsiktiga blocköverskridande spelregler för betygsystemet. Dessutom har förberedelserna för den nya betygskalan gått väldigt långt. En ansvarsfull opposition kan inte i det läget kräva att hela arbetet med nya kursplaner ska börja från början. Det hade bara skapat oro, säger Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Mikael Damberg.

Socialdemokraterna har i uppgörelsen fått igenom att lärarna ska få en utförlig handledning om hur betygen B och D, vilka alltså saknar egna kriterier, ska sättas på ett likvärdigt sätt. Dessutom ska den nya betygskalan utvärderas om två år. I den utvärderingen ska lärarnas erfarenheter vägas in.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén välkomnar uppgörelsen:

– För skolan är det oerhört viktigt att regeringen och Socialdemokraterna har bestämt sig för att få ett långsiktigt beslut som gör att lärare, elever och föräldrar vet vad som gäller för betygen. Detta är en historisk uppgörelse över blockgränsen.

Miljöpartiet kritiserar Socialdemokraternas plötsliga vändning.

– Det är beklagligt att se Socialdemokraterna överge den egna politiken och därmed lägga ett aktivt oppositionsarbete åt sidan, säger Jabar Amin, skolpolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson Rossana Dinamarca är mycket kritisk till uppgörelsen och menar att den leder till ett betygsystem med stora risker för godtycke och betygsinflation.

– Det är klart att det här påverkar vårt skolpolitiska samarbete, säger hon.

Socialdemokraternas Mikael Damberg gör bedömningen att betygsuppgörelsen kan vara ett första steg mot mer av blocköverskridande uppgörelser inom skolpolitiken.

– Det parlamentariska läget innebär att det blir fler samtal över blockgränsen och jag hoppas vi får se fler överenskommelser, säger han och pekar bland annat på de samtal som regeringen har inlett med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om friskolornas vinster.

Jan Björklund säger att uppgörelsen skapar en stabilitet i det svenska skolväsendet:

– Regeringen och Socialdemokraterna har fortsatt något olika uppfattningar om när man ska börja ge betyg, men jag är glad att vi kunnat komma överens om betygsskalans konstruktion.

Det nya
betygsystemet

  • Bara betygen A, C och E får nationella kriterier i den nya betygsskalan. För att få betygen B eller D ska eleven uppfylla alla kriterier i betygssteget under och större delen av kriterierna i steget över.
  • Betyget F står för underkänt. Ett streck i betyget innebär att eleven har haft för mycket frånvaro för att kunna bedömas.

ur Lärarförbundets Magasin