Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Socialdemokraterna vill stärka praktiknära skolforskning

Inrätta ett institut för praktiknära skolforskning som efterfrågas av lärare och skolhuvudmän. Det kommer Socialdemokraterna att föreslå i en forskningsmotion som läggs fram i riksdagen i höst.

04 maj 2012

Socialdemokraterna menar att det inte räcker med skolinspektion för att höja kunskapsresultaten i skolorna. Det behövs också en organisation som hjälper skolorna att ta till sig nya forskningsresultat och anpassa dem till de olika skolornas behov. Därför föreslår man ett forskningsinstitut som både ska ta fram systematiska översikter över utbildningsvetenskaplig och annan relevant forskning och sprida forskningsresultaten till skolorna.
   Det är ett institut som Lärarförbundet tillsammans med flera andra organisationer lobbat för att regeringen ska ta med i höstens forskningsproposition.

Ann-Charlotte Eriksson, vice ordförande i Lärarförbundet, säger att ett sådant institut är ett viktigt steg för att åstadkomma en förskola och skola på vetenskaplig grund.
   — Utöver det som Socialdemokraterna föreslår måste de viktigaste uppgifterna bli finansiering av verksamhetsnära forskning och permanenta forskarskolor.
   Karin Åmossa, ombudsman på Lärarförbundet med ansvar för forskningsfrågor, tycker att det är bra att Socialdemokraterna redan nu talar om att de kommer med förslaget.
   — Det sätter ytterligare press på regeringen att komma med något, säger hon.

 

ur Lärarförbundets Magasin