Läs senare

Socialdemokraternas ledning vill avskaffa ordet särskola

Avskaffa ordet särskola. Det kravet driver barnskötaren Cina Flarke i Örnsköldsvik. Och nu har hon fått med sig Socialdemokraternas partistyrelse.

av Stefan Helte
28 mar 2017
28 mar 2017

Tillsammans med en partikamrat har Cina Flarke skrivit en motion till Socialdemokraternas partikongress i Göteborg 8-12 april.

De föreslår att samlingsnamnet särskola ska tas bort. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux ska i stället gå under samma namn som gäller för övriga elevers skolgång.

”Barn och unga som går i det vi nu kallar särskolans verksamhet är redan en väldigt utsatt och utpekad grupp. Att ytterligare utpeka denna grupp människor genom att sätta benämningen sär före deras skola känns både gammaldags och förlegat”, skriver motionärerna.

Socialdemokraternas partistyrelse bifaller motionen och påpekar att Skolverket tidigare har varnat för att elever väljer bort gymnasiesärskolan för att den kan upplevas som stigmatiserande. Partistyrelsen skriver också att det finns skäl att se över särskolan för att garantera en utbildning av hög kvalitet för alla barn.

– Jag jobbar i förskolan och har alltid vurmat för de här barnen som har det lite svårt. De är särskilda ändå och behöver inte pekas ut mer, säger Cina Flarke.

Vad kommer ett namnbyte leda till i praktiken?

– Att alla barn får känna sig lika mycket värda.

Finns det inte viktigare saker att göra för särskolan än att byta namn på den?

– Absolut, det finns massor. Men det här är en liten förändring som kan få stor betydelse. Vi människor delas ändå in i så många fack.

Lena Hallengren (S), ledamot utbildningsutskottet.

Lena Hallengren (S), ordförande i riksdagens utbildningsutskott, kommenterar partistyrelsens bifall så här:

– Vi vill att varje elev, oavsett skolform, blir sedd och får förutsättningar att lära sig så mycket som bara möjligt. Då kan vi inte ha stigmatiserande namn på skolformerna eller en ordning där utbildningen kanske mer fokuserar på omsorg än lärande.

En särskild utredare undersöker just nu på regeringens uppdrag om särvux kan bli en del av komvux.

Vad är grundsärskolan?

  • Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.
  • Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.
    Källa: Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin