Läs senare

Sociologer: Lärarfacken har sänkt lärarnas status

Lärarfacken har bidragit till devalveringen av läraryrkets status. Det skriver tre sociologer vid Uppsala universitet på Dagens Nyheters debattsida. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén avfärdar kritiken som ”oseriös”.

22 Maj 2014

Det är sociologiforskarna Donald Broady, Mikael Börjesson och Emil Bertilsson som i en debattartikel beskriver hur lärarstudenternas förkunskaper och studieförutsättningar har försämrats de senaste två decennierna. Läraryrkets sjunkande status har lett till att det inte längre är akademikernas barn som söker sig till läraryrket, skriver de, och förklarar delvis detta med lärarfackens agerande.

Facken har drivit fram en minskad lönespridning mellan olika lärarkategorier och har dessutom efterfrågat ett ökat antal platser på lärarutbildningarna ”när tvärtom en mer selektiv antagning vore en förutsättning för att vända utvecklingen”, skriver de tre forskarna i tidningen.

Dessutom hävdar de att lärarförbunden har medverkat till att devalvera läraryrkets status genom att ”fullborda omvandlingen från betrodd ämbetsman till övervakad och övervakande tjänsteman”.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén beskriver kritiken som oseriös.

– De har rätt i att intresset för lärarutbildningarna sjunkit drastiskt. Men där tar det stopp i analysen. Vi vet varför studenterna väljer bort läraryrket, eftersom vi har frågat dem. Det är lönen och arbetsmiljön som avskräcker. En fjärdedel av studenterna på andra utbildningar skulle kunna tänka sig att bli lärare om lönen var högre.

Eva-Lis Sirén hävdar att de tre forskarna är helt ute och cyklar i beskrivningen av lärarfacken.

– De har ett mycket konstigt resonemang om att vi skulle ha drivit fram likalöner och en ökad kontroll av kåren. Sanningen är den rakt motsatta. Vi har stenhårt drivit frågan om både ökad lönespridning och minskad kontroll. Forskarnas slutsatser gör att man snarare frågar sig hur det står till på akademin än i lärarkåren.

Men har de inte rätt i att Lärarförbundet efterfrågar fler platser på lärarutbildningarna samtidigt som statusen för yrket skulle öka om färre kommer in?
– Vi har inget överflöd av lärare i Sverige i dag, utan för få. Vi kan inte ordna köer till lärarutbildningarna samtidigt som skollagen kräver utbildade lärare för eleverna, säger Eva-Lis Sirén.

ur Lärarförbundets Magasin