Ingår i temat
Legitimation
Läs senare

Södertälje säger upp olegitimerade lärare

Kommunerna har numera rätt att säga upp olegitimerade lärare. Vissa låter bli — men inte Södertälje.

12 nov 2015

Foto: Olof Näslund
Från den 1 juli är det skarpt läge i legitimations­reformen. Nu får bara legitimerade lärare och förskollärare ansvara för undervisningen och sätta betyg. Men skollagen tvingar inte kommunerna att säga upp – olegitimerade från deras tillsvidare­anställningar (se faktaruta).

I Södertälje har kommunen ändå valt att säga upp ett tiotal lärare i grundskolan och gymnasiet som saknar legitimation.

— Vi ville markera. Lagändringen gäller från den 1 juli och då satte vi ned foten, säger HR-specialist Lotta Renberg på Södertälje kommun.

Hon förklarar att kommunen kartlade alla lärares kompetens redan 2010. Rektorerna har därefter haft samtal med de berörda om att de måste komplettera sin lärarutbildning, så att de uppfyller kraven för att få legitimation.

— Tack vare att deadline närmade sig har också många gjort det, säger Lotta Renberg.

Kommunen är inte tvungen att säga upp olegitimerade lärare. Varför gör ni det ändå?

— Vi gör inte det här för att vara elaka. Vi har gett lärarna chansen ända sedan 2010 att avsluta sina utbildningar. Och vi behandlar alla lärare lika.

En av dem som sägs upp har arbetat som lärare i över tio år i Södertäljes skolor.

— Jag tycker det är ett väldigt konstigt sätt att se på människor. Kommunen är mer byråkratisk än mänsklig när de sparkar alla som inte har legitimation, säger läraren som vill vara anonym.

Hon har andan i halsen; just hemkommen efter ett möte med personalkontoret där hennes uppsägning har diskuterats. Med sig i handen fick läraren en broschyr om Omställningsfonden, som kan hjälpa uppsagda till nya jobb. Nu känner hon sig trött och undrande inför framtiden.

Hon har ansökt om legitimation men fick nyligen avslag från Skolverket eftersom en kurs saknades.

— Jag kände på mig att det var något som fattades. Men jag är ingen administrativ människa, jag har aldrig forskat i mina betyg. Är man en bra lärare så är man, det sitter inte i något papper.

Vid årsskiftet sägs hon upp. Den fasta anställningen mister hon efter sommaren.

— Det känns otryggt. Men jag är en kreativ person och kommer att ordna det på något sätt. Eller så tar jag ett lärarvikariat. Jag tycker ju väldigt mycket om att undervisa.

Att läsa in den återstående kursen är hon inte intresserad av.

— Nej, det har jag inte lust med. Jag är inte ung längre.

Birgitta Eriksson, ordföran­de för Lärarförbundet i Södertälje, upprörs över kommunens agerande.

— Det är väldigt tråkigt. En del av medlemmarna är bestörta. De här personerna har ansetts som dugliga lärare när de anställdes och med den lärarbrist vi har borde kommunen ha agerat annorlunda.

Hur då?

— Med gemensamma krafter skulle lärarna kunna ha kvar de fasta anställningarna, samtidigt som de kompletterar sina utbildningar, kanske med något ekonomiskt stöd från kommunen. Vi har inte råd att göra oss av med några lärare i det läge som skolan är i nu.

Obehörig kan få jobba kvar

  • Det finns inget krav i skollagen om att lärare och förskollärare som saknar legitimation ska sägas upp. Den olegitimerade läraren respektive förskolläraren kan fortsätta att vara tillsvidareanställd, men får inte ha det yttersta ansvaret för undervisningen eller sätta betyg.
  • Om arbetsgivaren beslutar att endast legitimerade ska bedriva undervisning uppstår arbetsbrist för den som inte har legitimation.
  • Innan uppsägningen måste arbetsgivaren ha undersökt alla möjligheter till omplacering. En uppsagd obehörig får inte ersättas med en annan obehörig.

Källa: SKL och Lärarförbundet.

Alla artiklar i temat Legitimation (15)

ur Lärarförbundets Magasin