Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Sommarskola kan bli obligatorisk

Högstadieelever med dåliga betyg kan räkna med kortare sommarlov. Både Socialdemokraterna och regeringen vill införa obligatorisk sommarskola för elever som riskerar att bli obehöriga till gymnasiet.

13 jun 2012

Av de omkring 100 000 ungdomar som i dagarna går ut grundskolan har över 12 000 inte betyg nog för att komma in på gymnasiet. I höstbudgeten kommer det att finnas pengar avsatta till en obligatorisk sommarskola för dessa elever, skriver Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson Ibrahim Baylan, gruppledaren i riksdagen Mikael Damberg och partiets ekonomisk-politiske talesperson Magdalena Andersson, i en debattartikel i Dagens Nyheter. Den utökade undervisningstiden ska enligt förslaget gälla elever i årskurs 6-9 och omfatta upp till 20 dagar under sommaren.

Enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP) är regeringen inne på samma linje.
– Vi jobbar med ett liknande förslag på utbildningsdepartementet. Jag är helt inriktad på att vi ska lägga fram ett sådant här lagförslag, säger han till TT.
Björklunds förhoppning är att elever som i dag blir underkända i nian, men som "hänger på gärsgår'n", skulle kunna nå godkänt med några extra veckors undervisning.
– Kruxet är att gymnasieintagningen kommer att behöva senareläggas några veckor, från ungefär midsommar till en bit in i juli. Men jag bedömer ändå att fördelarna med detta överstiger nackdelarna.

Men enigheten är inte total bland regeringspartierna.
– Alla förslag som syftar till att höja kunskaperna och därmed göra ungdomarna redo för gymnasiet är bra, men jag är inte säker på att vägen är att tvinga dem. Det behövs något annat, och det behöver börja långt tidigare, säger Margareta Pålsson (M), avgående ordförande i riksdagens utbildningsutskott, till Dagens Nyheters nätupplaga.
Skolverket delade fram till i fjol ut statsbidrag till de skolhuvudmän som ville arrangera sommarskolor. Förra året deltog 11 400 elever i den frivilliga sommarskolan på både grundskole- och gymnasienivå.
   
Maria Stockhaus (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings utbildningsberedning, är också tveksam till obligatorisk sommarskola.
– Det är bättre att sätta in insatserna tidigare. Men om några av dem som inte har godkända betyg bara behöver några veckor på sommaren för att få godkänt, då kan det naturligtvis vara en bra idé.
Det viktigaste är att kommunerna får full kompensation för sommarskolan, fortsätter hon.
– Följer det inte med tillräckligt med pengar måste man ta dem någon annanstans ifrån i utbildningssystemet och det vore olyckligt.
Hon ser inte att det skulle vara några problem med att rekrytera lärare.
– Jag tror säkert att det finns lärare som är villiga att arbeta på sommaren. Sommarskolor finns ju redan i dag på frivillig basis i många kommuner, säger Maria Stockhaus.   
   
Rektorsfacket Sveriges Skolledarförbund är positivt till planerna på sommarskola.
”Vi borde ta ett steg till och faktiskt på allvar börja planera skolåret utefter elevernas behov och inte efter gamla traditioner från bondesamhället”, säger dess ordförande Lars Flodin i ett pressmeddelande.
Han syftar på läsårets traditionella uppläggning med ett långt sommarlov. Skolledarförbundet vill ha en översyn som visar på alternativa upplägg.

Söderslättsgymnasiet i Trelleborg är en av de skolor som erbjuder sommarskola denna sommar, både för niondeklassare och gymnasieelever med svaga betyg i svenska, engelska och/eller matematik. Men sommarskolan är bara en liten del av elevstödet. Sju heltidsanställda studietorgslärare ägnar sig uteslutande, året om, åt de elever som efterfrågar extra undervisning.
– Vi öppnar direkt efter nyår, har öppet sportlov, påsklov, i början och slutet av sommarlovet för alla elever – både dem som har det svårt och dem som siktar högt, säger rektor Mattias Rådmark.
Han varnar för en övertro på några veckors sommarundervisning.
– Visst påverkar sommarskolan positivt. Men det är blåögt att tro att några veckors extra undervisning löser problemet. Det finns en grupp elever som kommer till gymnasiet med ganska skrala förkunskaper. Det tar några år att hämta igen de kunskaperna.

Utbildningsminister Jan Björklund tycker att det är en bra idé med sommarskola.
– Det är ett bra förslag och vi håller redan på med något liknande. För dem som är litet grann underkända och hänger gå gärdsgården kan det ju räcka med ett antal extra lektioner under några veckor. För dem som är mycket underkända räcker det ju inte, då handlar det mer om ett extraår, säger han till TT.
Men varför har ni då avskaffat statliga stödet till sommarskolor?
– Det har varit ett tillfälligt bidrag under några år. Att bedriva skolundervisning och stödåtgärder är kommunernas ansvar. Jag tycker inte att vi ska ha något öronmärkt bidrag till just sommarskolor, utan staten ger ju bidrag till kommunerna och så får de välja vilka åtgärder det ska sättas in på.
Mycket talar för att regeringens förslag kring detta kommer under mandatperioden, enligt Björklund.

ur Lärarförbundets Magasin