Läs senare

Sommarskola ska ge fler lärare

Budget 2018Regeringen satsar under nästa år 150 miljoner på att få fler behöriga lärare. En av åtgärderna är sommarskola för lärarstudenter.

av Niklas Arevik
19 sep 2017
19 sep 2017

Under 2018 anslår regeringen totalt 150 miljoner kronor till olika utbildningar för blivande och redan verksamma lärare. Det gäller kompletterande pedagogisk utbildning (KPU – för dem med ämnesutbildning men som saknar pedagogik) och vidareutbildning av lärare (VAL – för yrkesverksamma lärare som saknar examen).

En av åtgärderna är att införa sommarskola för dessa studenter.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Det ska vara kurser som ingår i utbildningen och syftet är att korta utbildningstiden. Det är främst tänkt för de kompletterande utbildningarna, men kan även vara ett alternativ inom den ordinarie lärarutbildningen, säger högskoleminister Helene Hellmark Knutsson till Lärarnas tidning.

Förutom sommarkurser handlar satsningen om att öka antalet platser på de kompletterande lärarutbildningarna.

– Det är ett väldigt högt söktryck till dessa utbildningar, så vi omfördelar 90 miljoner kronor till VAL, KPU och Teach for Sweden. Det ska bli totalt 10 000 nya platser till 2021.

Ett problem för många lärare som söker till VAL är att veta vad de behöver läsa in, bland annat eftersom kurserna kan ha förändrats. Helene Hellmark Knutsson säger att hon är medveten om problemet.

– Vi är absolut medvetna om detta. Därför tillför vi extra resurser till Universitets- och högskolerådet för att jobba med detta. Det är 12 miljoner som ska gå till olika projekt för validering. Vi ska också ge Skolverket mer pengar för att utvärdera dessa utbildningar.

Nytt i höstbudgeten

  • 150 miljoner kronor: Åtgärdspaket för fler vägar in i läraryrket, bland annat sommarkurser, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och vidareutbildning av lärare (VAL). Kompetensutveckling för lärare i Läslyftet, förlängning av Lärarlyftet II.
  • 100 miljoner: Utökning av potten till läsa, skriva, räkna-garantin och en obligatorisk förskoleklass.
  • 200 miljoner kronor: Simskola under lov för icke simkunniga elever i årskurs 6-9, förlängd satsning på utökad undervisningstid i svenska för nyanlända.
  • 33 miljoner kronor: Utbildning av fler lärare i kulturskolan.

TT

I dagsläget är det bara 75 procent av Sveriges lärarna som är legitimerade i minst ett undervisningsämne.

– Det är lärarbrist, men vi socialdemokrater har som långsiktigt mål att alla elever ska få möta behöriga lärare, säger högskoleminister Helene Hellmark Knutsson.

I övriga satsningar på skolan lägger regeringen 200 miljoner kronor på lovsimskola för elever och språkstöd för nyanlända. Ytterligare 100 miljoner går till grundskolans lägsta årskurser. Det är läsa, skriva, räkna-garantin som får mer pengar, och förskoleklassen som ska bli obligatorisk.

Sammantaget lägger regeringen 2,4 nya miljarder på skolan 2018. Den största posten, på 1,5 miljarder kronor, ska gå till att öka likvärdigheten, vilket Lärarnas tidning rapporterade om förra veckan.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin