Läs senare

Spara och Slösa får förnyat liv

21 aug 2015

Minns ni figurerna Spara och Slösa? Nu har Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Alfa skakat nytt livi de två flickorna som har lite olika syn på pengar och på om det är bättre att vara sparsam än slösaktig.

I ett nytt material som vänder sig till elever i årskurs 4 vill de båda stiftelserna bidra till goda attityder och värderingar kring pengar och sparsamhet.

Områden som tas upp är månadspeng, konsumtion, lån och sparande.Till varje område finns det en kortfilm på tre minuter, lärarhandledning, diskussionsfrågor och uppgifter.

Filmerna kan också användas separat för att leda vidare till fortsatta diskussioner kring olika frågor som unga konsumenter ställs inför.

ur Lärarförbundets Magasin