Läs senare

Sparande högst på skolans agenda

av Håkan Söderberg
07 nov 2019
07 nov 2019
Håkan Söderberg, redaktör för Lärarnas tidning.

Alla pratar om skolan, hur viktig den är och vilka resurser som borde läggas på den. Från höger till vänster upprepas detta mantra av de politiska partierna.

Samtidigt kommer larmrapporter om den ekonomiska krisen i kommuner över hela landet. Så i slutet av dagen så står rektorer och lärare där med begränsade resurser och ständiga tankar på hur man ska spara i verksamheten.

En skolledarenkät från Lärarförbundet visar att nära tre av fyra rektorer tvingas spara i verksamheten på ett eller annat sätt. Det är uppseendeväckande siffror som synliggör hur krisen faktiskt påverkar enskilda skolor.

Lenita Jällhage ställer utbildningsminister Anna Ekström mot väggen och vi har pratat med rektorn som tvingas utföra tre jobb för att få skolans verksamhet att gå ihop.

Det är uppseendeväckande siffror som synliggör hur krisen faktiskt påverkar enskilda skolor.

Lärarförbundet mobiliserar nu mot nedskärningarna och har tagit fram ett åtgärdspaket för hur lärare och ledare i skolor ska kunna agera gentemot kommunernas nedskärningar.

Det är inte bara i Sverige som lärare brottas med bristande resurser. I början av oktober presenterade det största lärarfacket i Polen, ZNP, resultatet av en medlemsomröstning, där en överväldigande majoritet gav uttryck för olika grad av missnöje med tillståndet i skolan. Reportern Torbjörn Tenfält och fotografen Magnus Hartman har besökt landet i öst. Läs det spännande reportaget.

Det är inte kunskap som räknas utan betyg. Det påstår forskaren Majsa Allelin vid Göteborgs universitet i en avhandling där hon studerat två niondeklasser, en kommunal och en friskola. Läs om hennes tankar kring det, inte säkert att alla håller med.

Susanna Cederquist blev medveten om sin dyslexi i tolvårsåldern och hamnade tidigt i en speciell ”läsgrupp”. Sedan blev hon lärare och handledare och i år fick hon ta emot Dyslexipriset för sina insatser att uppmuntra och stimulera människor med läs- och skrivsvårigheter.

Glöm inte att du kan få nyheter och följa debatter på vår facebooksida, facebook.com/lararnastidning

God läsning.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin