Läs senare

Specialidrottslärare skolkar från arbete mot kränkande behandling

Specialidrottslärare på idrottsgymnasier deltar inte i samma utsträckning som andra lärare i skolans arbete mot kränkande behandling. Det visar en granskning av Skolinspektionen.

08 apr 2016

Enligt granskningen har elever och lärare i andra ämnen berättat att specialidrottslärare på vissa idrottsgymnasier tillåter beteenden och situationer som inte hade accepterats i andra delar av skolan. Många av specialidrottslärarna är tränare utanför skoltid. Skolinspektionen påpekar att detta leder till otydlighet i undervisningssituationen.

Ett antal skolor låter vissa idrottstraditioner följa med in i skolverksamheten utan att bedöma om det innebär risk för kränkande behandling av elever, säger generaldirektör Helén Ängmo på Skolinspektionen.
 

Skolinspektionen har granskat ett 30-tal idrottsgymnasier. Bakgrunden är att utbildningarna kan vara präglade av starka normer och traditioner från elitidrotten och att dessa inte stämmer överens med skolans värdegrund.

Granskningen visar att var tredje av idrottsgymnasierna är dåliga på att uppmärksamma risker för kränkande behandling.
 

Enkäter med elever visar att det på vissa skolor finns en tuff jargong och ett hårt språkbruk i omklädningsrummen. Det händer att det förlorande laget eller de yngre eleverna får plocka upp puckar, knyta vinnarnas skridskor eller göra armhävningar.

ur Lärarförbundets Magasin