Läs senare

Speciallärare ska utbildas om adhd

SpecialpedagogikUtbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer framöver ta plats i alla speciallärar- och specialpedagogutbildningar.

av Gustaf Rosensköld
16 nov 2017
16 nov 2017

Beslutet om uppdaterade examensmål fattades av regeringen under torsdagen. De nya målen ställer krav på kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd och att studenterna kan ”tillämpa kunskaperna i olika lärmiljöer”.

Helene Hellmark Knutsson.

– Dessa lärare är centrala för det specialpedagogiska arbetet och ett viktigt stöd för alla lärare – därför är de högst prioriterade att få den här kompetensen. Men det här ska ses som ett första steg. Regeringen bedömer att alla lärarutbildningar bör innehålla kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i framtiden, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Ändringarna träder i kraft i sommar, vilket innebär att lärosätena kommer behöva baka in det nya utbildningsinnehållet från och med höstterminen nästa år.

ur Lärarförbundets Magasin