Läs senare

Speciallärarutbildning håller inte måttet

Örebro universitet får inte längre utbilda studenter till speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling. Forskningsmiljön och lärarkompetensen håller inte måttet, anser Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

23 jun 2016

Speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling är en påbyggnadsutbildning till lärarutbildningen. De cirka 40 studenter som idag går påbyggnaden får slutföra sina studier i Örebro, men inga nya studenter kommer att tas in på programmet.

I motiveringen till sitt beslut uppger UKÄ att man återkallar universitetets rätt att examinera då lärosätets forskningsmiljö och lärarkompetens inte i tillräcklig grad tillgodoser speciallärarutbildningens krav på kunskaper om olika perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling.
– Vi har försökt tillgodose de krav som UKÄ har ställt på utbildningen men inte lyckats. Det är utomordentligt trist för universitetet i sin helhet, och för utbildningen i synnerhet, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin i en kommentar.

Inga andra delar av lärarutbildningen i Örebro är berörda.

ur Lärarförbundets Magasin