Läs senare

”SPSM ger fel råd om elever med adhd”

SpecialpedagogikEn ny rapport sprider en felaktig bild av adhd och fokuserar på störande beteenden istället på hur skolan ska hjälpa barnen, skriver 40 forskare, pedagoger och psykologer i en debattartikel i SvD.

av Daniel Persson
18 okt 2018
18 okt 2018

Rapporten heter ”Insatser i skolan för elever med adhd” och kommer från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Författarna till debattartikeln i Svenska Dagbladet vill att den ska skrivas om eftersom den riskerar att öka stigmatiseringen av funktionsnedsatta elever.
Redan i beskrivningen av adhd anser debattörerna att rapporten trampar fel när den beskriver medikalisering som en ”social trend” som kan ”förstärka bilden av att det handlar om ett biologiskt problem inom individen”.

”Vi anser att det finns omfattande vetenskapligt stöd för att adhd bör ses som en kognitiv funktionsnedsättning med biologisk grund. Förstår man inte grunden till de svårigheter som adhd innebär så blir det svårt att stödja dessa barn på bästa sätt” skriver artikelförfattarna.

De är också kritiska till att vad de beskriver som huvuddelen av rapporten går ut på att rekommendera Positivt beteendestöd, PBS. Bland råden finns ett ”rapportkort” mellan skolan och hemmet där elevens beteende bedöms kontinuerligt. Ett annat tips är att läraren vid behov kan skicka iväg eleven på ett ärende en stund eller använda humor för att lösa en spänd situation. För att förebygga problem ska läraren ha tydliga genomgångar av vilka regler som gäller i klassrummet.

”Att lägga så stor vikt vid minskning av störande beteenden och så lite fokus på hur skolan kan stötta dessa barn genom att kompensera för deras kognitiva nedsättningar anser vi inte alls ligger i linje med aktuell forskning” skriver artikelförfattarna.

De förespråkar skräddarsydda anpassningar för varje elev, till exempel genom att lägga upp lektionerna utifrån de behov som personer med adhd ofta har. Det kan göras genom att ha korta genomgångar, tydlig och snabb återkoppling och bildstöd och att möblera klassrummet på ett sätt som ökar möjligheterna för eleven att avskärma sig och minskar risken för att bli störd av intryck utifrån.

SPSM lägger vikt vid att alla elever med funktionsnedsättningar ska kunna vara kvar i klassrummet eftersom det är exkluderande att få lämna klassen ibland. Artikelförfattarna ser det tvärtom: Deras professionella erfarenhet är att elever med adhd inte känner sig uteslutna om delar av deras skoldag äger rum utanför klassrummet, snarare tvärtom. De känner sig exkluderade i klassrummet när de inte klarar av kraven som ställs och klassläraren inte har möjlighet att möta allas behov.

Rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd” (Extern länk) 

ur Lärarförbundets Magasin