Läs senare

Stadier i grundskolan gör comeback

TimplanerRegeringen beslutade på torsdagen att grundskolan från och med nästa läsår åter ska delas upp i låg-, mellan- och högstadiet.

Syftet är att fördela antalet undervisningstimmar per stadium, i stället för att ha en klumpsumma för hela grundskoletiden. På så sätt ska ett skolbyte inte behöva innebära att elever måste läsa dubbelt eller läsa ikapp, beroende på hur den tidigare och den nya skolan lagt upp undervisningen.

Skolverket har ett uppdrag från regeringen att ge förslag på stadieindelade timplaner även för grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Regeringen planerar också för att utöka undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan och matematik i grundskolans högstadium, grundsärskolan och specialskolan med 105 timmar. Målsättningen är att utökningen ska gälla från och med läsåret 2019/20.

 

ur Lärarförbundets Magasin