Läs senare

Ställ upp i frontlinjen för läraryrket

LedareNedskärningarna i skolan måste upphöra. Nu fortsätter det fackliga arbetet för bättre villkor och en bättre arbetsmiljö. Var med och gör skillnad du också.

07 jun 2019
Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande
Följ och kontakta mig på Twitter: @JohannaJAstrand

Manifestationen Lärarmarschen har visat upp en samlad lärarkår som med enad röst säger att det räcker nu. Genom initiativet har Sveriges lärarkår gett tydligt besked till politikerna; ett rungande nej till nedskärningar i skolan. Det går inte att spara mer i skolor, förskolor och fritidshem.

Tusentals lärare och skolledare har slutit upp. Tusentals som med egna ögon ser hur avståndet mellan krav och resurser ökar, hur organisationen blir allt mer slimmad och arbetsbördan allt tyngre. Ropen från Lärarmarschen måste hörsammas av våra politiker. ”Vi bygger, bygger upp –  Ni kan inte riva mer!”.

Politikerna måste prioritera skolan, även om det innebär att annat måste stå tillbaka. De måste ha förmågan att tänka långsiktigt och inse att det inte går att spara sig in i framtiden.

Alla ni som deltagit i lärarmarschen: Fortsätt engagera er! Ju fler som engagerar sig fackligt desto mer får vi att säga till om.

För nedskärningar kommer inte att lösa lärarbristen, minska arbetsbelastningen eller förbättra skolresultaten. Svensk skola behöver tillräckliga resurser, långsiktighet och tillit till professionen. Ansvaret ligger inte bara på kommunerna. Staten måste också ta ett större finansiellt ansvar – inte minst för en ökad likvärdighet.

Och ansvarsfulla politiker ser till att värna sin lärarkår. Ska vi lyckas rusta nästa generation för framtiden är det helt nödvändigt att investera i lärarna. Ett samhälle som inte tar väl hand om sina lärare tar i förlängningen inte hand om sina barn.

Sveriges kommuner uppskattas ha ett nyrekryteringsbehov av 187 000 nya utbildade lärare fram till 2031. Kommuner och fristående skolor måste bli bättre lärararbetsgivare, så att unga vill söka till lärarutbildningen och så att de som lämnat yrket kommer tillbaka. Får vi inte fler behöriga kollegor och tillräcklig tid för barn och elever, ja då slår det mot hela landets framtid och välstånd och det blir dyrt.

Lärarmarschen har bidragit till att sätta ljuset på de nedskärningar som pågår i många kommuner. Nu fortsätter det uthålliga fackliga arbetet mot orimliga arbetsvillkor och för mer resurser till skola och utbildning. Alla ni som deltagit i lärarmarschen: Fortsätt engagera er! Ju fler som engagerar sig fackligt desto mer får vi att säga till om.

Du som inte är medlem i Lärarförbundet – ta steget och bli medlem. Du som är medlem – värva en kollega. Fler medlemmar betyder ett starkare mandat vid förhandlingar med arbetsgivarna och i påverkansarbetet mot politikerna. Ingen kan ensam göra allt, men tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

Bli aktiv i lokalavdelningen. Ställ upp som arbetsplatsombud eller skyddsombud. Ställ dig tillsammans med oss andra i frontlinjen mot besparingar i skolan och för bättre villkor och en rimligare arbetsmiljö. Bli en av alla de fantastiska lärare som inte bara engagerar sig i utan också för yrket. Du behövs, tillsammans gör vi skillnad.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin