Läs senare

Stanna hemma med lön efter vinterkräksjukan

VillkorNu sprider sig vinterkräksjukan. Den som har haft sjukdomen kan beordras av arbetsgivaren att vara hemma med bibehållen lön för att förhindra smittspridning. Här är vad som gäller.

av Martin Wallström
18 dec 2018
18 dec 2018
Foto: Colourbox.

Säsongen för vinterkräksjuka sträcker sig mellan november och april, enligt Folkhälsomyndigheten.

En arbetsgivare inom kommuner och landsting, exempelvis en förskola, kan beordra personer som har haft smittsamma sjukdomar att stanna hemma även om personen själv anser sig vara frisk.

– Avstängningsregeln syftar till att hindra smittspridning, säger Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet.

Fakta

Avstängning på grund av smittrisk regleras i kollektivavtalets allmänna bestämmelser, AB §10 moment 4, och gäller kommunalt anställda lärare och förskollärare.

Den som drabbats av vinterkräksjuka men känner sig redo att gå till jobbet ska prata med arbetsgivaren som då kan beordra en att stanna hemma. Ordern ska helst vara bekräftad på ett tydligt sätt och innehålla någon form av tidsangivelse.

En del skolor och förskolor har rutiner nedskrivna för vad som gäller om personal är smittad av vinterkräksjuka. Ha koll på dessa på förhand, om de finns.

I normalfallet finns inget inskrivet om avstängning vid smittrisk i kollektivavtal i privat sektor. Anställda i fristående skolor och förskolor kan ha egna uppgörelser med sina chefer. De bör i så fall vara skriftliga.

Den generella regeln i dessa fall är att arbetsgivaren måste prata med facket först. Men just när det gäller vinterkräksjuka kan arbetsgivaren säga till den anställde att vara hemma utan att överlägga med facket.

Enligt kollektivavtalet mellan lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting har medarbetaren då rätt till lön men hen måste vara beredd att stå till arbetsgivarens förfogande. Om arbetsgivaren ber den anställde utföra arbete hemifrån under avstängningen är det ett krav för att få lön.
Regeln om avstängning med lön är tillämplig när den anställde känner sig frisk och har för avsikt att gå till jobbet, inte under själva sjuktiden.

– Man har inte automatiskt rätt till lön när man är drabbad av vinterkräksjuka. Är man ska sjuk ska man sjukanmäla sig som vanligt och vara hemma med sjuklön, säger Jens Ranta.

ur Lärarförbundets Magasin