Läs senare

Stärk barnens kognition

18 dec 2017

Boken Undervisning i förskolan presenterar de vanligaste teorierna om lärande i förskolans verksamhet. Den tar även upp hur olika undervsiningsmiljöer skapas utifrån hur den enkilda pedagogen planerar och genomför vardagliga aktiviteter i förskolan. Samt hur dessa miljöer antingen kan stärka barnens utveckling, eller i värsta fall, motverka den.

I boken ges även exempel på didaktiska verktyg som kan stärka barns kognition. Boken är skriven av Ann S. Pihlgren som är fil dr, lärarutbildare samt förskole- och skolutvecklare i flera kommuner. Hon är också forskningsledare vid Ignite Research Institute.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin