Läs senare

Stärk elevernas självkänsla

18 sep 2013

Om du vill ha en nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet och stärka dina elevers självkänsla, då ska du läsa den här praktiska handboken.
Den ger dig konkreta tips på hur du kan få just detta genom att fokusera på begrepp som till exempel självkänsla, återkoppling och reflektion.

Boken innehåller ett flertal exempel på hur du, framför allt som grundskollärare, kan planera dina lektioner med syfte att utveckla elevernas kreativa och kritiska tänkande.

Författaren James Nottingham arbetar med skol­utveckling och har många års er­farenhet som lärare och skolledare i Storbritannien.

Titel: »Utmanande undervisning i klassrummet« 

Författare: James Nottingham 

Förlag: Natur & Kultur

ur Lärarförbundets Magasin