Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Stark kritik mot ny betygsskala på vfu

Studentkårerna vid 17 lärosäten med lärarutbildning är kritiska mot den tregradiga betygsskala som infördes på verksamhetsförlagd utbildning hösten 2015. Skalan är inte rättssäker, anser studenterna, som skrivit till Utbildningsdepartementet för att få till en ändring.

24 mar 2016

Tidigare var det upp till varje lärosäte att själv kontruera betygsskalan vid vfu:n på lärarutbildningen. Från och med de lärarutbildningar som började höstterminen 2015 finns däremot krav på en tregradig skala bestående av betygen U, G och VG. Detta sedan regeringen beslutat att genomföra ändringar i högskoleförordningen.

Det finns en oro bland studenterna och en risk ”att fokus förskjuts från utbildning till betygssättning”, skriver studentkårerna, som uppmanar regeringen att ta bort kravet på en tregradig skala.

Studentkårerna anser att det finns en risk att den nya betygsskalan tvingar in studenterna i ett visst sätt att lära ut – det som deras handledare använder – om de vill ha en chans på ett högre betyg än G. I stället bör utbildningen handla om att hitta och skapa sin roll som lärare utifrån sig själv och sina förutsättningar, skriver studentkårerna.

– Stämningen kring den verksamhetsförlagda utbildningen har förändrats. Många oroar sig för betyget istället för att fokusera på att tillgodogöra sig allt vi lär oss under dessa praktiska moment, säger Tobias Fredriksson, ordförande för sektionen Lära vid Uppsala studentkår.

I skrivelsen lyfter studentkårerna även fram att det finns olika förutsättningar vid olika lärosäten. Den utgångspunkten gör inte den nya betygsskalan rättssäker, anser studenterna.

ur Lärarförbundets Magasin