Läs senare

Starka argument för utökat lönelyft

07 apr 2016

Lärarna måste tillåtas få högre löneökningar än andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Det hävdar experterna i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

— Vi ser att relativlönerna har fallit under lång tid, att resultaten i Pisa-undersökningarna blir allt sämre och att vi står inför en stor lärarbrist. Det finns starka argument för att lärarna ska få mer än andra, säger Per Skedinger, adjungerad professor i nationalekonomi och vice ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Rådet är ett oberoende expertråd som instiftades av Svenskt Näringsliv förra året, bland annat för att analysera lönebildningen. I rapporten »Dags för större lönespridning?« går nu rådet emot sina egna finansiärer. Svenskt Näringsliv har — tillsammans med flera andra tunga aktörer på svensk arbetsmarknad — kritiserat regeringen för att den i strid med den svenska arbetsmarknadsmodellen väljer ut lärarna och satsar tre miljarder kronor på höjda löner i år inom det så kallade Lärarlönelyftet.

— I princip ska staten undvika att blanda sig i lönebildningen. Men i detta specifika fall är det befogat med ett undantag. Det är så angeläget för hela samhället att göra läraryrket mer attraktivt, säger Per Skedinger.

Han pekar på att det finns forskning som visar att högre löner för lärare förbättrar elevernas skolresultat.

Rådet skriver att de senaste årens satsningar från stat och huvudmän på höjda löner för lärarna inte räcker, utan att lärarnas relativlöner »bör öka betydligt mer framöver«.

ur Lärarförbundets Magasin