Läs senare

Starka reaktioner efter friskolegranskning

Friskolornas riksförbund har kallats till ett möte med Skolinspektionen med anledning av tv-programmet Uppdrag gransknings avslöjande att vissa friskolor väljer bort mindre önskvärda elever.

31 okt 2013

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler betonar att de ska granska alla skolor som nämns med namn i programmet men hävdar att det är svårt att komma åt skolor som sorterar bort elever.

– Vi är beroende av att få in anmälningar från lärare och föräldrar. Om föräldrar blir avvisade i telefon finns det ingen dokumentation och vi får ingen klar bild. Vi kan få en viss information genom vår tillsyn men är beroende av att få in anmälningar för att få reda på vilka skolor som brister i det här avseendet, säger hon till Svenska Dagbladet.

Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, anser att de utpekade skolorna behöver skärpa sina rutiner och bli tydligare i sin information.

– Vi vet att flera av dem och även andra skolor har tagit granskningen till sig och redan genomfört förändringar för att det inte ska upprepas. Det är utmärkt och vi ger som förbund råd till dem, säger han i ett pressmeddelande.

Den skola i programmet där rektorn uttalade sig om att rapmusik kunde dra till sig fel elever har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) av Miljöpartiet.

– Vi vill att DO ska utreda om skolan lever upp till lagens krav och om skolan har diskriminerat elever, säger partiets utbildningspolitiske talesperson Jabar Amin.

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt hävdar att sorteringen av eleverna är ett resultat av vinstintresset i välfärden.

– Privatiseringen skapar en ojämlik och orättvis skola. Olönsamma elever sorteras bort när vinstintresset kommer först. Det slår som allra hårdast mot de barn och ungdomar som behöver mest hjälp. Vinstintresset och privatiseringen av skolan är ett fiasko som regeringen måste ta ansvar för, säger han i ett uttalande.

Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) vill att kommunerna ska få vetorätt vid etablering av nya friskolor.

– Det är uppenbart att den svenska skolan håller på att haverera. Skolan måste vara en plats där unga människors livschanser jämnas ut, inte tvärt om som idag. Vi har ett system som öppnar upp för oseriösa aktörer med vinstintresse som största drivkraft vilket många gånger går ut över eleverna, säger förbundets ordförande Gabriel Wikström.

 

ur Lärarförbundets Magasin