Läs senare

Starkt stöd i Lärarförbundet för Eva-Lis Sirén

Stödet för ordföranden Eva-Lis Sirén är stort inom Lärarförbundet. Det visar nomineringarna inför förbundets kongress i november.

05 jun 2014

Vid kongressen i november ska bland annat en ny förbundsstyrelse väljas. Mycket talar för att ordföranden Eva-Lis Sirén får förnyat förtroende att leda förbundet i ytterligare fyra år.

56 avdelningar har nominerat henne som ordförande.

– Eva-Lis Sirén åtnjuter ett starkt förtroende. Alla stora avdelningar har nominerat henne, kommenterar valberedningens ordförande B-O Bengtsson.

Även presidiet, förste vice ordföranden Ann-Charlotte Eriksson och andre vice ordföranden Inger Maurin, har fått många nomineringar, liksom hela förbundsstyrelsen.

Men det har också kommit in ett antal nomineringar på andra ordförande-kandidater, precis som det brukar göra.

Av alla nomineringar till förbundsstyrelsen har valberedningen valt ut 19 nya särskilt intressanta namn. De kommer att intervjuas av valberedningen efter sommaren.

– Vi har många kriterier att gå efter. Det ska vara en bra representation av bland annat yrkeskategorier, skolformer, geografisk spridning, kön och etnicitet, säger B-O Bengtsson.

Valberedningen kommer att lägga fram sitt förslag till ny förbundsstyrelse och ny ledning av Lärarförbundet den 10 september. Kongressen är 11–14 november.

ur Lärarförbundets Magasin