Läs senare

Startskott för miljardsatsning mot ojämlikhet i skolan

LikvärdighetNu är det klart hur stort statligt bidrag för ökad jämlikhet i skolan olika huvudmän får söka till i höst. Ljusnarsberg, Flen och Filipstad får söka mest pengar per elev.

03 apr 2018

Regeringens miljardsatsning på att bryta ojämlikheten i skolan har rullat i gång. Skolverket publicerade på tisdagen ramarna för hur mycket bidrag landets 290 kommuner får söka.

Under 2018 avsätts 1 miljard kronor, pengar som ska gå till särskilt utsatta skolor för elever från sexårsverksamhet upp till årskurs nio.

Gustav Fridolin, utbildningsminister.

– Det är där vi vet att vi kan lägga grunden för jämlikhet i skolsystemet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT

Han fortsätter:

– Ska vi ha fortsatt stigande kunskapsresultat så måste vi bryta ojämlikheten. Då är en viktig del att se till att investera mer i de skolor och elever som har det tuffast.

Skolverket släppte nyligen en rapport som visar att föräldrarnas bakgrund blir allt viktigare för hur eleven presterar i skolan. Underlaget grundar sig på ett index med åtta variabler framtagna av Statistiska centralbyrån. Det handlar om: vårdnadshavarnas utbildningsnivå, invandring, vårdnadshavarnas inkomst, kön, ekonomiskt bistånd, familj, antal syskon och bostadsområdets socioekonomiska status.

Det är detta index som ligger till grund för hur det nya statliga bidraget kommer att fördelas.

Andreas Spång.

– De skolhuvudmän där sannolikheten är att man inte ska gå ut med behörighet får mer pengar. Men det grundar sig också på elevantal, säger Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, till TT.

Ljusnarsberg, Flen och Filipstad får mest pengar per elev. Danderyd, Vaxholm och Lomma får minst. För Ljusnarsberg innebär det drygt 1 miljon kronor i tillskott. Skolorna och kommunerna ska själva bestämma hur man ska använda pengarna. Det ska bygga på en egen analys av vad som gör mest skillnad lokalt.

– Det kan handla om att man får mer lärartid, att lärare får mer tid för sin utveckling eller att man blir två lärare i klassrummet, säger Gustav Fridolin.

Efter den första miljarden under 2018 trappar man under 2019 upp med 3,5 miljarder kronor och från 2020 avsätts 6 miljarder kronor årligen. Även fristående huvudmän får ta del av satsningen.

Sök på din kommun

De 20 kommuner som kan ta del av mest pengar per elev hösten 2018

ur Lärarförbundets Magasin