Läs senare

Statliga chefer undersökta

Chefer på högskolor och universitet är minst intresserade av alla statliga chefer att göra karriär utanför det statliga området. Bara 9 procent kan tänka sig detta, visar en undersökning gjord av Fackförbundet ST om chefer och ledare inom statlig sektor.

15 Maj 2006

– I dag vet vi att forskarutbildade möter svårigheter att etablera sig på andra arbetsmarknader än inom högskolesektorn. Det är oroväckande då det innebär att en stor del av forskarnas kompetens går förlorad för andra sektorer, konstaterar Annette Carnhede, förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Fler resultat i undersökningen:

Hela 86 % av samtliga svarande anser att det statliga uppdraget ställer särskilt höga krav på chefskapet. Som viktigast framhålls rättssäkerhet, höga insynskrav, samverkanskrav, medborgaransvar och att flera intressenter ska betjänas. När det gäller kravet på hög insyn värderas det lägre i ålderskategorin 30 till 39 år än i gruppen 60 år och uppåt. Yngre chefer värderar medborgaransvar högre än äldre chefer. Endast 7 % anger opinionsbildande krav.

Ju yngre cheferna är, desto mer önskar de sig en annan karriär utanför det statliga området. I åldersgruppen 30-39 år svarar nästan 40 % så, i ålderskategorin 40-49 nästan en fjärdedel.

ur Lärarförbundets Magasin