Läs senare

Statliga lärare får inget extra

Statligt anställda lärare får samma löneökning som övriga på arbetsmarknaden. De blir därmed utan uppvär­dering.

17 Okt 2013

Det centrala avtalet för de statligt anställda lärarna som blev klart den 4 oktober ger lägst 6,8 procent på tre år. Det ligger därmed på samma nivå som de flesta övriga avtalen på arbetsmarknaden.

– Vi är förstås inte nöjda ­eftersom avtalet inte inne­håller någon särskild lärasatsning liknande de i avtalen för kommuner och friskolor. Men det är viktigt att komma ihåg att det här är ett avtal där hela den statliga sektorn ingår, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Av de 97 000 statliga tjänste­män som berörs av avtalet är endast 4 000 medlemmar i Lärarförbundet. Bland de övriga ingår så vitt skilda yrkesgrupper som poliser och vårdpersonal.

Lärarförbundet tog i förhandlingarna upp frågan om att göra en särskild satsning på lärarna, men det ville inte Arbetsgivar­verket. De andra fackförbunden var heller inte intresserade av detta, enligt Mathias Åström. Arbetsgivarverkets utgångspunkt var ett helt sifferlöst avtal utan lägstanivåer, precis som med Saco.– Våra avtal sätter den lokala lönebildningen i fokus. Varje statlig arbetsgivare gör sina satsningar och prioriteringar på lokal nivå och det är en modell som vi tycker fungerar väl, säger Arbetsgivar­verkets förhandlingschef Monica Dahlbom.

Mathias Åström tycker att regeringen borde rikta sig också till de statliga arbets­givarna när de pratar om höjda lärarlöner.

– Regeringen signalerar till kommuner och skolföretag att de måste satsa på lärarna, men den signalen går inte ut till de statliga arbetsgivarna, konstaterar han.

Statssekreterare Bertil Östberg på utbildnings­departementet poängterar att signalerna om höjda lärarlöner även gäller de statligt anställda.

– Det vi säger är att läraryrket måste blir mer attraktivt och att lönen har en viktig roll i det. Varje arbetsgivare måste ta sitt ansvar oavsett om den är statlig, kommunal eller privat. Vi kan också se att lönenivåerna är bra på de skolor som ligger direkt under vårt ansvar, det vill säga specialskolan och sameskolan, säger han.

När det gäller inriktningarna för nytt pensionsavtal och nytt omställningsavtal är Mathias Åström mer nöjd. De innebär förbättringar för dem som är anställda av flera arbetsgivare — till exempel stat och kommun — respektive visstids­anställda. Båda grupperna är stora just bland Lärarförbundets statligt anställda.

Statliga avtalet

  • Det statliga löneavtalet (RALS) är på tre år och ger lägst 6,8 procent i löneökningar. Fördelningen är minst 2 procent första året, minst 2,3 procent andra året och minst 2,5 procent tredje året.
  • Parterna är överens om inriktningen för ett nytt avgiftsbestämt pensionsavtal. Målet är slutförhandlingar under 2014.
  • Parterna är också överens om inriktningen för ett nytt avtal om vad som gäller vid uppsägningar, så kallat omställningsavtal.

Dessa berörs

  • Avtalet berör cirka 4 000 medlemmar i Lärarförbundet. De flesta arbetar på hög­skolor och universitet, främst på lärarutbildningarna. Medlemmarna finns också på bland annat statliga specialskolor, sameskolor, ungdomshem och skolmyndigheter.
  • Lärarförbundet förhandlar gemensamt med fackförbunden ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.
  • Totalt berörs 97 000 statligt anställda av avtalet.

ur Lärarförbundets Magasin