Läs senare

Statsbidrag för läxhjälp räcker inte till alla

StatsbidragPengarna räcker inte till alla skolhuvudmän som sökte statsbidrag för läxhjälp. Skolverket har tvingats prioritera fördelningen utifrån elevernas studieresultat. Engelska skolan som de två senaste åren fått full utdelning tillhör de som blir helt utan.

av Enikö Koch
16 feb 2018
16 feb 2018

Var tredje huvudman som sökt stadsbidrag för läxhjälp blir utan i år. Pengarna som Skolverket fördelar räcker inte till. 163 ansökningar avslogs när 110 miljoner kronor fattades i potten.

Det var färre huvudmän som sökte i år jämfört med förra året, men de sökte för fler skolenheter, elever och lärartimmar.

– Statsbidraget var väldigt översökt. Vi har gjort ett urval genom att använda en fördelningsnyckel, förklarar Michaela Hornegård, handläggare på Skolverket.

Det är elevernas studieresultat som har styrt fördelningen. Modellen som Skolverket har använt skattar sannolikheten att elever blir behöriga till gymnasieskolan på skolenhets- och huvudmannanivå. Huvudmän med lägst andel behöriga har beviljats det belopp som de har ansökt för och sedan har fördelningen fortsatt i fallande ordning tills årets 363 miljoner kronor tog slut.

Den nya prioriteringen har drabbat exempelvis Engelska skolan. Förra och förrförra året var Engelska skolan den skolhuvudman som fick mest pengar. Då sökte och fick friskolan bidrag för samtliga sina elever. I år fick den avslag på sin ansökan om 21 253 000 kronor.

Förra året kunde samtliga ansökningar om läxhjälp beviljas, även om budgeten enbart var marginellt större än årets 363 miljoner kronor.

Tio i topp

Huvudmännen som fått största läxhjälpsbidrag (milj kr)

  • Stockholms kommun 25,6
  • Sundsvalls kommun 15,6
  • Göteborgs kommun 14,4
  • Linköpings kommun 13,4
  • Norrköpings kommun 12,7 
  • Halmstads kommun 10,7 
  • Malmö kommun 10,2 
  • Vittraskolorna AB 9,1
  • Eskilstuna 7,6 
  • Örebro kommun 6,1 

Totalt beviljades 363 miljoner kronor till 300 huvudmän.

ur Lärarförbundets Magasin