Läs senare

Statsbidrag knyts hårdare mot riktmärken för barngrupper i förskolan

Barngrupper i förskolanEn tydlig strävan mot Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek blir en förutsättning för att förskolor ska få del av statsbidraget för mindre barngrupper. Det beslutade regeringen på torsdagen.

av Lotta Holmström
22 dec 2016
22 dec 2016

Sedan läsåret 2015/16 är det möjligt för huvudmän att söka statsbidrag för att kunna minska barngrupperna i förskolan. Bidraget uppgår till sammanlagt 830 miljoner kronor per år.

Utbildningsminister Gustav Fridolin har tidigare berättat för Lärarnas tidning om ambitionen att knyta statsbidraget hårdare till Skolverkets riktmärken.

Nu är beslutet fattat. Det innebär att huvudmännen måste redovisa hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås. Det är också möjligt att sätta ett eget mål för minskningen och ange hur detta ska uppnås, uppger regeringen på sin webbplats. Huvudmännen måste också ange hur de ska följa upp utvecklingen mot dessa mål.

– En god pedagogisk förskola förbättrar skolresultaten långt upp i åren. I PISA-undersökningen, där 15-åringar deltar, kan effekterna av en god förskola ses. Men när grupperna blir för stora riskerar det pedagogiska innehållet i arbetet att minska, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

När bidraget fördelas kommer förskolor i områden med svåra förutsättningar att premieras. Det är det första steget i en ny fördelningsprincip för riktade statsbidrag.

ur Lärarförbundets Magasin