Läs senare

Stefan Helte: Allt återstår ännu att göra

AnalysLärare på sociala medier och i min närhet rasar över det nya avtalet. Andra rycker kanske på axlarna och tänker: ”Jahapp, blev det inte mer…”.  Vissa kan se de nya skrivningarna i avtalet som ett bra fackligt verktyg. Men få jublar.

av Stefan Helte
26 sep 2018
26 sep 2018

Det här är det första läraravtal Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tecknar sedan 2012. Det fyraåriga avtalet från 2012 förlängdes med två år, eftersom både fack och arbetsgivare var så nöjda med det. Trots ett sifferlöst avtal ökade snittlönerna för lärarna mer än för övriga arbetsmarknaden år efter år.

Men under de här sex åren har lärarnas missnöje med sina villkor samlats på hög.
Inför årets avtalsrörelse lyfte lärarfacken främst två krav: Att många trotjänare som har missgynnats lönemässigt måste garanteras en rimlig löneutveckling utan att de ska behöva byta arbetsplats eller jobb. Och att lärarnas arbetsbelastning ska ner, en gång för alla.

Kritiken som nu riktas mot avtalet handlar om att det är för luddigt och inte innehåller några centrala garantier som tvingar kommunerna att agera.

Motparten SKL avskyr dock bindande klausuler som tvingar kommunerna till något och argumenterar att det där löser parterna bäst på det lokala planet.

Dessutom kastade SKL in en brandfackla i förhandlingarna: Att lärarna ska omfattas av samma turordningsregler vid uppsägning som andra kommunalt anställda.

Förhandlingarna körde fast, medlare kallades in.

Och medlarbudet innebär en ljummen svensk kompromiss, som gör båda parter lika missnöjda. Ungefär som det brukar bli när medlare tar över.

Lärarfacken motade bort kraven på förändrade turordningsregler, men lyckades inte få igenom några tvingande bestämmelser om exempelvis undervisningsuttag. Däremot kryllar avtalet av goda intentioner och vällovliga skrivningar om att erfarna lärare ska ”premieras” och att det på varje arbetsplats ska ske ett arbete ”med formulerade mål” om förbättring av lärarnas arbetsmiljö.

Att det centrala avtalet nu är påskrivet och klart betyder inte att det fackliga påverkansarbetet är avslutat.

Det är nu allt arbete börjar.

Om det nya avtalet blir ett vasst eller slött vapen i den lokala kampen på just din arbetsplats i skolan, förskolan och fritidshemmet vet vi om tre år.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: