Läs senare

Stekhett löneläge för förskollärarna

Nyexaminerade förskollärare kan få över 30 000 kronor i lön när kommuner satsar extra på yrkesgruppen.

31 okt 2013

Det finns just nu 710 lediga jobb som förskollärare i landet, enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik. Det är ungefär lika många som antalet lediga lärarjobb inom hela grundskolan.

Störst är bristen i Stockholmsregionen. Mer än vart tredje ledigt förskollärarjobb — 266 tjänster — finns där.– Efterfrågan stiger hela ­tiden och arbets­marknaden för förskollärare här i Stockholm är jättehet. Nyexaminerade förskollärare kan få 30 000 kronor och mer. Det är mer än vad både grundskole- och gymnasielärare går in på, säger Lärarförbundets ordförande i Stockholm Johan Törnroth.

Hans Dahlin, förskolesamordnare på Stockholms stads utbildningsförvaltning, bekräftar att förskollärare i huvud­staden har guldläge just nu.

– Den som söker jobb som förskollärare kan vilken dag som helst välja mellan 10—20 lediga tjänster. Byter man jobb kan man säkert få upp lönen med en tusenlapp.

Bakgrunden till den stora förskollärarbristen är att Stockholmsregionen växer så att det knakar, både på grund av stor inflyttning och höga födelsetal.

De senaste åren har antalet barn i Stockholms stad ökat med 2 000 per år. För att möta det behovet skulle 400 nya behöva anställas i förskolorna per år, varav hälften ska vara förskollärare enligt politikernas ambitioner. Men det går inte att få tag på så många, eftersom antalet utbildade förskollärare inte möter behoven. Det gör att andelen förskollärare i Stockholms stad står och stampar på 40 procent.

Hans Dahlin förklarar att förskolorna i Stockholm lönekonkurrerar med förskolorna i grannkommunerna, eftersom bristen är stor i hela regionen.

En av grannkommunerna är Nacka. Där ligger genomsnittslönen för förskollärare högst i landet. I november 2012 tjänade en förskollärare i Nacka i genomsnitt 28 886 kronor, att jämföra med rikssnittet på 25 827 kronor.

Även i Nacka kan nyexaminerade förskollärare få 30 000 kronor och mer i ingångslön, enligt Lärarförbundets lokalordförande Birgitta Valham. Men då handlar det företrädes­vis om erfarna barnskötare som har vidareutbildat sig till förskollärare.– Förskollärarna i Stockholmsregionen har en kolossalt bra arbetsmarknad. Är man beredd att röra sig kan det ge en riktigt bra löneutveckling, säger Birgitta Valham.

Trots att Nacka betalar bäst i landet är det svårt att få tag på förskollärare.

I Nacka är bara var tredje anställd på förskolorna förskollärare, att jämföra med rikssiffran på drygt 50 procent.

– Och de förskolor som redan har få förskollärare har ännu svårare att locka nya, berättar Birgitta Valham.

Men det är inte bara förskolorna i Storstockholm som har svårt att få tag på förskollärare. Det märks i årets lokala löneöverläggningar. Minst 26 kommuner gör i år särskilda lönesatsningar på förskollärarna, enligt en enkät som Lärar­nas tidning gjort till Lärarförbundets lokalavdelningar.

Bland dem finns Kalmar, som satsar 5,12 procent på förskollärarna. Det kan jämföras med de 2 procent, som lärarna minst ska ha i år enligt det centrala avtalet. I pengar betyder satsningen i Kalmar att förskollärarna i snitt får 1 275 kronor mer i månaden.– Våra förskollärare har legat alldeles för lågt tidigare. Konkurrensen ökar och vi blir mer attraktiva som arbets­givare, förklarar Jonas Hellberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Kalmar.

En av lönevinnarna är förskolläraren Heléne Törnqvist på förskolan Smedjan i Kalmar.

– I år fick jag den största lönehöjning jag någonsin har fått. Det känns väldigt bra, ­säger Heléne Törnqvist.

Fortsatt stark efterfrågan

 • Det är stor brist på förskollärare. Arbetsmarknaden är mycket god i hela Sverige och särskilt i storstäderna.
 • Höga födelsetal, för få utbildade förskollärare samt den nya läroplanens krav på pedagogisk kompetens tillsammans med skollagens krav på legitimerade för­skol­lärare förklarar dagens brist.
 • Stora kommande pensionsavgångar och fortsatt höga födelse­tal kommer att förvärra bristen. Behovet av förskollärare bedöms vara stort under de närmaste tio åren.

Topplistan

Här tjänar förskollärarna bäst:

 1. Nacka 28 886
 2. Huddinge 28 281
 3. Ekerö 28 227
 4. Stockholm 28 187
 5. Nykvarn 28 185
 6. Sollentuna 28 182
 7. Värmdö 28 109
 8. Solna 28 051
 9. Södertälje 27 955
 10. Sundbyberg 27 838

290. Falköping 23 462

 

Göteborg 26 363

Malmö 26 264

Genomsnittlig månadslön kronor, 2012

Källa: Partsgemensam statistik mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

ur Lärarförbundets Magasin