Läs senare

Stipendier för fackliga studier

12 jun 2013


Vill du lära dig mer om lärares yrkes­utveckling eller om fackliga villkor i ­andra länder? I så fall finns det stipendier för hundra­tusentals kronor att söka.
Lärarförbundet delar varje år ut stipendier för fackliga studier utomlands. Stipendierna är öppna för alla medlemmar. Totalt brukar mellan 100 000 och 300 000 kronor delas ut under ett år, för­delat på ett antal stipendiater. ­Under våren fick till exempel ett 40-tal medlemmar i Lärar­förbundet dela på utlandsstipendier för sammanlagt 120 000 kronor.

— De flesta som söker får också stipendium, berättar Martin Carlstedt, internationell sekreterare på Lärarförbundet.

Den som får stipendium ska lämna en skriftlig rapport.

Läs vidare

www.lararforbundet.se
Skriv »stipendier« i sökrutan

ur Lärarförbundets Magasin