Läs senare

Stockholm får bakläxa om lärares arbetsbörda

Arbetsmiljöverket bedömer att Stockholm stad delvis uppfyllt kravet på lättad arbetsbörda för lärarna. Men då staden inte lyckats fullt ut kan det ändå bli tal om vite.

13 nov 2013

Efter en anmälan från Lärarnas Riksförbund om stockholmslärarnas tunga arbetsbörda krävde Arbetsmiljöverket i vintras att Stockholm stad skulle vidta tre åtgärder. Annars hotade ett vite på två miljoner kronor.

Nu har Arbetsmiljöverket granskat Stockholm stads utbildningsförvaltnings åtgärder – och funnit att de uppfyllt kraven på två av tre punkter (se faktaruta). Det meddelades på ett möte mellan Arbetsmiljöverket, Stockholm stad och Lärarnas riksförbund den 12 november.

– Det stämmer att det är den bedömningen vi gjort. Det formella beslutet tas nästa vecka, säger Åke Johansson på Arbetsmiljöverket till Lärarnas tidning.

Det krav som Arbetsmiljöverket inte anser att Stockholm stad uppfyllt handlar om att tydliggöra för alla lärare vilka arbetsuppgifter som de ska utföra inom ramen för den reglerade arbetstiden. Det gäller också i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till.

Enligt Åke Johansson på Arbetsmiljöverket kan det bli tal om ett reducerat vite eftersom staden inte bedöms ha uppfyllt detta krav.

– Utöver ett eventuellt vite kommer vi också att skicka ut ett nytt föreläggande som gäller just den punkten, säger Åke Johansson.

Lärarnas Riksförbund i Stockholm har tidigare kritiserat stadens sätt att hantera just detta krav. De välkomnar därför Arbetsmiljöverkets beslut och uppmanar i ett pressmeddelande Stockholm stads utbildningsförvaltning: ”gör om och gör rätt”.

Lärarförbundets Stockholmsavdelning upplever dock att utbildningsförvaltningen haft intentionen att leva upp till alla krav på ett korrekt sätt och vill framhålla att Arbetsmiljöverket är nöjda på två av tre punkter.

– Jag tycker att Stockholm stads utbildningsförvaltning ser seriöst på problematiken, säger Ingrid Lindblom, vice ordförande i Lärarförbundets Stockholmsavdelning.

Hon menar att det har hänt mycket i det systematiska arbetsmiljöarbetet det senaste året.

– Mycket arbete återstår, det finns fortfarande lärare som tycker att arbetsbelastningen fortsätter att öka, men det jobbas med problemen och jag känner att vi förvaltningen lyssnar på oss fackliga företrädare, säger Ingrid Lindblom.

De tre krav som Arbetsmiljöverket ställt på Stockholm stads utbildningsförvaltning:

 

1.    Se till att det skriftligen blir klarlagt för samtliga lärare och skolledare vilka arbetsuppgifter som det åligger lärarna att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid. Det ska också skriftligen klarläggas för dem i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter samt klarläggas vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete.

Arbetsmiljöverket anser inte att kraven i denna punkt är uppfyllda.

2.    Omfattningen av de arbetsuppgifter som idag åligger lärare att utföra ska undersökas och riskerna för att lärarna kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet till följd av för hög arbetsbelastning ska bedömas. Omfattningen av de administrativa arbetsuppgifterna ska särskilt beaktas. Av riskbedömningen, som ska dokumenteras skriftligt, ska det framgå vilka riskerna är och om de är allvarliga eller inte. Därefter ska det anges vilka arbetsuppgifter som kan tas bort från eller förenklas för lärarna.

Arbetsmiljöverket anser att kraven i denna punkt är uppfyllda.

3.    Berörda arbetstagare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka vid genomförandet av punkterna 1 och 2.

Arbetsmiljöverket anser att kraven i denna punkt är uppfyllda.

ur Lärarförbundets Magasin