Läs senare

Stockholm: lokalkostnader riskerar knapra på elevpengen

budgetsveketMedan kommunfullmäktige i Stockholm debatterar budgeten för 2020 kommer medlemmar i Lärarförbundet att protestera utanför stadshuset.
– Budgeten kommer att påverka arbetsmiljön i hög grad, säger Tanja Jokitalo, ordförande i Stockholm.

av Emma Olsson
07 nov 2019
07 nov 2019

Den heter ”Möjligheternas Stockholm”, men det är en stram budget som föreslås för Stockholms stad 2020.

– Siffrorna går inte ihop med ambitionerna i budgeten. Det står att professionen ska utvecklas. Att vi ska vara de bästa i Sverige. Men oavsett skolform ser vi att det kommer resultera i minskade resurser till barn i behov av särskilt stöd. Den likvärdighet som eftersträvas hotas med denna budget. Minskade resurser kräver att man tar in fler barn oavsett om man är i förskolan eller skolan, så det komma att påverka barn- och elevgrupper, säger Tanja Jokitalo, ordförande i Lärarförbundet Stockholm.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) skulle det behövas en höjning på 2,7 procent för att förskola, skola och fritidshem ska täcka sina ökade kostnader – men det är bara grundskolan som får en sådan ökning.

– Vi vet att vi inte kan ändra en majoritetsframtagen budget, men vi kan aldrig acceptera att den så radikalt försämrar förutsättningarna för våra medlemmar, att den påverkar deras arbetsmiljö i så hög grad, säger hon.

Medan 2019 års budget innehöll en ökning i schablontilldelning på 2 procent i snitt, kommer förskolan få 0,9 procent och gymnasieskolan att få – 0,1 nästa år. Grundskolan sticker ut i budgeten med en ökad tilldelning på 2,7 procent – men en stor del av pengarna kommer att ätas upp av lokalkostnader, erfar Lärarförbundet.

– Vi hoppas på att det i så liten utsträckning som möjligt ska påverka skolpengen, men i den frågan får vi återkomma när det räknats klart. Alternativet till den här konstruktionen vore att varje skola betalade sina egna lokalkostnader, men det tycker jag vore orimligt, säger Lotta Edholm, liberalt skolborgarråd i Stockholm, till Lärarnas tidning.

Tanja Jokitalo, ordförande för Lärarförbundet Stockholm. FOTO: Joakim Kosk

Tanja Jokitalo oroar sig för framtiden.

Stockholm knep inga guldplaceringar i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun. Resultatet blev en mittplacering i kategorin utbildade lärare, och för lärartäthet och friska lärare hamnade kommunen på plats 193 respektive 200, av totalt 290.

– Lärartätheten är förhållandevis låg samtidigt som sjukskrivningarna ligger högt. Enligt oss. Vi vet att många lärare är sjukskrivna eller i värsta fall sjukskriver sig för att hinna arbeta ikapp, säger Tanja Jokitalo.

Hon hänvisar till en undersökning med drygt 1000 medlemmar som Lärarförbundet Stockholm publicerade i våras.

Lotta Edholm, ni står kvar vid låga skatter och stramar åt i välfärden. Varför tror du att det är rätt satsning?

– Vi går eventuellt in i en lågkonjunktur. Ekonomin bromsar in samtidigt som antalet barn och äldre ökar jämfört med antalet yrkesarbetande. Det kommer att vara ett begränsat reformutrymme ett par år framåt, det får man vara beredd på. Dessutom tror jag att våra kommuninvånare, som är högt beskattade, behöver så mycket pengar i plånboken och på sparkontot som de kan få när arbetslösheten till kommer att drabba fler familjer, säger hon.

Medlemmarna i Lärarförbundet Stockholm samlar sig för manifestation på kvällen den 20 november, då kommunfullmäktige ska debattera budgetförslaget.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin