Läs senare

Stockholm överklagar dom om arbetsbelastning

Lärare ska ha en tydligare skriftlig planering för sitt arbete. Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom. Stockholms stad väljer nu att överklaga domen och vitesbeloppet på 700 000 kronor.


28 nov 2014

Stockholms stad fick bakläxa på Arbetsmiljöverkets krav, att ha tydligare planering för vad lärare gör på den reglerade arbetstiden. Enligt en dom i Förvaltningsrätten måste samtliga lärare och skolledare i staden ha skriftliga klarlägganden för vilka arbetsuppgifter de ska utföra och i vilken ordning dessa ska prioriteras.

Nu överklagar Stockholms stad domen, under ledning av skolborgarrådet Olle Burell (S).

–  Vi tycker att det finns delar i domen som är svåra att förstå och som redan regleras i skollag och kollektivavtal. Vi måste få ett klarläggande i de principiella frågorna.

Enligt Förvaltningsrätten räckte det inte med de insatser som utbildningsförvaltningen har gjort hittills, som att exempelvis ta fram nya riktlinjer och checklista till stöd för prioriteringar för lärares arbetstider. 

– Vi tolkar domen som att det krävs en arbetsordning där varje enskild lärare ska sitta med sin chef och göra en skriftlig planering för sin arbetstid. I vissa fall kan det vara motiverat, men att sitta med 7500 lärare, det kanske inte är bästa vägen, säger Olle Burell.

Överklagandet har fått kritik av båda lärarfacken. 

– Den nya majoriteten skickar en mycket negativ signal till lärarna om arbetsgivarens syn på arbetsbelastningsfrågan och behovet av snara åtgärder, säger Ragnar Sjölander, Lärarnas Riksförbunds ordförande i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Lärarförbundets ordförande i Stockholm, Johan Törnroth, tycker också att överklagandet tar onödigt mycket fokus och resurser från arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Men själva sakfrågan tycker han är komplex. Samtidigt som lärares arbetsbelastning är för hög, är han inte säker på att en tydligare detaljreglering av arbetstiden är rätt väg att gå.

Vi värnar också om lärares friutrymme och menar att marginalerna runt lärarna måste öka. Det som måste till är mer samtal mellan lärare och chef. Men prioriteringarna under arbetstiden måste lärarna få äga själva, säger Johan Törnroth.

Olle Burell tillbakavisar kritiken om att överklagandet skulle försena arbetet. Utbildningsförvaltningen fortsätter med det som påbörjats för att förbättra arbetsmiljön för stadens lärare, uppger han.  Den nya majoriteten har nu också anslagit pengar till detta i budgeten. Men några skriftliga arbetstidsplaner för alla lärare är inte på gång än.

– Vi hoppas få ett annat domslut. Annars får vi förstås rätta oss efter det här, säger Olle Burell.

Föreläggandets punkt nr 1 som Stockholms stad nu måste genomföra:

  • Ni ska se till att det skriftligen blir klarlagt för samtliga lärare och skolledare vilka arbetsuppgifter som det åligger att utföra inom ramen för respektive lärares reglerade arbetstid.
  • Ni ska också se till att det blir skriftligen klarlagt för dem i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den reglerade arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter samt att det likaså tydliggörs vilket stöd som enskilda lärare kan erbjudas i sitt arbete.

Källa: Dom i Förvaltningsrätten

ur Lärarförbundets Magasin