Läs senare

Stockholm överklagar inte arbetsmiljöbeslut

Arbetsmiljöverkets beslut om krav på minskad arbetsbörda för lärarna i Stockholms stad kommer inte att överklagas.

-Det är uppenbart att något måste göras för att minska lärarnas arbetsbörda, säger
Skolborgarrådet Lotta Edholm (FP) i ett uttalande.

13 mar 2013

Enligt Lotta Edholm kommer man nu att göra sitt yttersta för att i nära samverkan med facken minska på lärarmas ökade arbetsbelastning. Lärarna måste ges tid och möjlighet att koncentrera sig på sin viktigaste uppgift – att undervisa, anser hon.

Om Stockholms stad inte har löst uppgiften innan den 15 augusti får staden betala ett vite på två miljoner kronor.

Arbetsmiljöverket kräver att staden skriftligt klargör vilka arbetsuppgifter som ska tas bort eller förenklas.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm har fått i uppgift att undersöka hur den centrala förvaltningen och ansvarsfördelningen mellan stadens skolor kan effektiviseras. Målet är att skolledarna framöver ska ägna mindre tid åt administration och mer tid åt att leda den pedagogiska verksamheten.

ur Lärarförbundets Magasin