Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Stockholm satsar på eget snabbspår för nyanlända lärare

Stockholms stad vill att nyanlända med lärarbakgrund ska kunna få fasta lärartjänster inom två år. Därför satsar de nu på ett snabbspår med parallella språkstudier, praktik och validering.

23 nov 2015

Olle Burell (S) är skolborgarråd i Stockholm. Han säger att de är först ut bland landets kommuner att göra en samlad satsning på att snabbt få nyanlända lärare i jobb.

– Idag kan det ta 6-7 år att ta sig igenom hela systemet för att kunna börja jobba i skolan i Sverige. Man tappar sugen under resans gång. Vårt projekt handlar om att kunna bli kvalificerad för lärarlegg på två år, säger Olle Burell.

Parallellt med intensiva studier i svenska ska den nyanlända läraren först skugga en modersmålslärare som undervisar i personens modersmål. Sedan följer auskultation och seminarier. 

När läraren börjar känna sig hemma i svenskan, efter vad Olle Burell uppskattar till ett år eller ett och ett halvt, kan hen praktisera och vikariera i en av kommunens skolor.

Parallellt med studierna och praktiken ska lärarens utländska utbildning valideras. Satsningen är alltså beroende av att regeringens planerade snabbspår också kommer ner i att validering och vidareutbildning ska ta som högst två år.

– Vårt mål är att kunna tillsvidareanställa så många det bara går, säger Olle Burell.

Stockholms stad har inlett ett samarbete med ett flertal myndigheter inom ramen för projektet: Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, SKL, Stockholms universitet, Universitets- och högskolerådet, Skolverket och Länsstyrelsen Stockholm.

I den nationella satsningen är även de båda lärarfacken involverade. Olle Burell ser gärna att de deltar även i Stockholms snabbspår.

– Vi har ett jättefint samarbete med lärarfacken i Stockholm, så de involveras automatiskt i en sådan här satsning. Kanske finns det även anledning att ha kontakt på riksnivå, säger Olle Burell.

I Stockholm finns mellan 100 och 120 nyanlända lärare. Satsningen ska från start omfatta 30 personer per termin. 

– Vi behöver anställa mellan 1000 och 1200 nya lärare om året, så ett tillskott på 60 lärare per år skulle motsvara 5 procent av dem, säger Olle Burell, som ser satsningen som en pusselbit i att bekämpa lärarbristen.

– Ju fler som kommer hit med den bakgrunden, desto bättre för oss. Vi har även mycket att lära oss av deras erfarenheter, där de kan bidra med ett utifrånperspektiv på den svenska skolan, säger han.

ur Lärarförbundets Magasin