Läs senare

Stockholm stoppar lönekonkurrens om lärare

LönerStockholms stad förbjuder sina rektorer att bjuda över varandra när de ska anställa nya lärare.
– Oerhört kortsiktigt. Det är som att försöka stoppa en vårflod med sina händer, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

av Stefan Helte
09 mar 2017
09 mar 2017

Stockholms stad har redan tidigare haft en policy om att rektorerna inte bör lönekonkurrera med varandra när de anställer lärare som redan är anställda i staden. Om rektorerna ändå har velat höja lönen har de varit ålagda att först samråda med lönestrateger på utbildningsförvaltningen.

Men det har varit si och så med efterlevnaden till den policyn.

Astrid Gadman, personalchef, Stockholms stad.

– Detta har lett till en väldig irritation bland de rektorer som har följt reglerna. Rektorerna tycker att de blir sittande med Svarte-Petter när andra rektorer köper över lärare till sin skola, säger personalchef Astrid Gadman på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Nu skärper Stockholms stad sina rutiner. Rektorerna stoppas från att bjuda över varandra. I det nya lönestrategiska dokument som ledningen för utbildningsförvaltningen har beslutat om står det uttryckligen:

”Lönen ska dock inte användas som konkurrensmedel inom utbildningsförvaltningen.” Dokumentet slår fast att den lärare som är anställd i staden och lämnar en skola för en annan och har kvar samma uppdrag ska behålla sin lön. Om lärarens nya uppdrag skulle vara mer avancerat än det tidigare ska grundskole- eller gymnasiechef fatta beslut om ny lön.

Foto: Johanna Hanno/Lärarförbundet
Johan Törnroth.

Lärarförbundets Stockholmsordförande Johan Törnroth kritiserar beslutet:

– Vi tycker att det här är riktigt dåligt. Staden har väl panik inför lärarbristen och att lönerna ska skena iväg. Men Stockholm tar ett steg bort från att vara en attraktiv arbetsgivare.

Han påtalar att det är rektor som ansvarar för ekonomi och resultat för sin skola.

– Den lönesättande chefen måste ha mandat att sätta lön. Nu blir rektorerna vingklippta.

Johan Törnroth varnar för att Stockholms stad kan bli förloraren på de skärpta reglerna.

– Det blir svårare att behålla lärare i staden. Vi är omgivna av 25 kommuner och mängder med friskolor. Den lärare som vill få upp sin lön genom att byta skola blir nu tvungen att byta kommun.

Personalchef Astrid Gadman motiverar beslutet med att ”koncerntänket behöver förstärkas”.

– Det finns en risk för intern konkurrens och att skolor internt bjuder över varandra. Vi behöver se till alla skolors behov och utmaningar.

Är avsikten att bromsa in lärarnas löneglidning?

– Det är inte bara med lönen stadens skolor ska konkurrera om legitimerade lärare. Andra viktiga frågor är arbetsmiljö, utvecklings- och karriärmöjligheter.

Hur ser du på risken att lärarna nu söker sig till andra kommuner och till friskolor för att få upp lönen?

– Stockholm är löneledande vad gäller de flesta lärarbefattningarna och har som absolut ambition att fortsätta vara det.

Det lönestrategiska dokumentet innebär att också reglerna skärps för tidsbegränsade lönetillägg för den som får mer kvalificerade arbetsuppgifter. Lönetilläggen ska endast användas i undantagsfall och får inte beslutas av rektor, utan bara av grundskole- eller gymnasiechef.

– Det här kommer att sätta lock för skolutvecklingen. Lärarna blir inte lika intresserade av att ta på sig nya arbetsuppgifter eller vidareutbilda sig, varnar Johan Törnroth.

Mathias Åström.

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström bedömer att Stockholms lönestopp är relativt ovanligt.

– Det förekommer inte i många andra kommuner. Ibland hör man att sådana här kartelltankar poppar upp. Men det fungerar sällan, när verkligheten och lärarbristen tränger sig på. Det är som att försöka stoppa en vårflod med händerna.

Mathias Åström uppmanar lärarna i Stockholm att fortsätta begära marknadsmässig lön när de söker jobb på en ny skola, trots de nya direktiven.

– Det kommer inte att bli stopp. Jag är fullständigt övertygad om att behovet av lärare i slutändan kommer att avgöra.

Ur lönestrategin

  • Lönen är ett styrmedel för att rekrytera rätt person till rätt lön.
  • Övergång av anställning från en enhet till en annan i samma befattning inom samma verksamhetsform är inte grund för att förändra lönen.
    Källa: Lönestrategiskt dokument inför löneöversynen 2017, utbildningsförvaltningen, Stockholm.

ur Lärarförbundets Magasin