Läs senare

Stockholms universitet får avslag på tre gymnasielärarutbildningar

Stockholms universitet får starta 25 av 28 ämneslärarutbildningar i höst. Universitetet fick avslag på gymnasielärarutbildningarna i psykologi, filosofi och företagsekonomi.

18 jan 2011

Vicerektor Anders Gustavsson är nöjd med beskedet från Högskoleverket i stort men ställer sig frågande till den hårdare bedömningen av lärosätet före jul.

– Då krävde de en helt ny ansökan på grundlärarutbildningarna. Beskedet i dag reser frågor när de båda ansökningarna påminner så mycket om varandra, säger han.

Universitetet fick avslag på ansökan om gymnasielärarutbildningar i psykologi, filosofi och företagsekonomi. Högskoleverket kritiserar universitetet för bristande beskrivning av den ämnesdidaktiska delen, hur ämnena ska läras ut till eleverna och anpassas till skolämnena.

— Det är alltid tråkigt att få nej. Samtidigt har vi redan påbörjat åtgärder. Universitetsstyrelsen har beslutat att starta två ämnesdidaktiska centra, ett för samhällsvetenskap och ett för humaniora. Vi räknar med att kunna starta utbildningarna igen våren 2012, säger Anders Gustavsson.

Vid sidan av Högskolverkets officiella besked om ämneslärarutbildningarna har Stockholms universitet i dag också fått rätt att ge examen i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i en rad språk som franska, tyska, italienska, koreanska, latin och kinesiska. Det blir även en helt ny ämneslärarutbildning i vård och omsorg.

Stockholms universitet fick …

  • samtliga ansökningar om att examinera ämneslärare i år 7—9 godkända.
  • godkänt för 13 ämnen för ämneslärare på gymnasiet. Sammantaget innebär det att de kommer att examinera ämneslärare i matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi.

ur Lärarförbundets Magasin