Läs senare

Stockholmselever lär sig förebygga självmord

Tusentals högstadieelever i Stockholm utbildas i att förebygga självmord genom den så kallade YAM-metoden, rapporterar Dagens Nyheter.

02 Aug 2017

Försöket är det första i sitt slag i Sverige, men när metoden testades i en studie med 11 000 elever i tio EU-länder minskade antalet nya självmordsförsök med 50 procent.

– Om vi ser lika bra resultat här som i den europeiska studien vill jag att alla elever får ta del av det, det måste vara en möjlighet för alla ungdomar, säger Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets psykiatriberedning, till tidningen.

Förkortningen YAM står för ”Youth aware of mental health” eller ”Ungdomar medvetna om psykisk hälsa”, och metoden går ut på att lära unga hantera depressioner, kriser och självmordstankar.

Projektet har pågått sedan höstterminen 2016 och hittills har omkring 3 150 elever i 25 skolor genomgått YAM-träning.

ur Lärarförbundets Magasin