Läs senare

Stockholmsskolornas plan efter coronahotet

coronavirusetStockholm stads utbildningsdirektör Lena Holmdahl har beslutat om en beredskapsplan för befarad pandemi. Varje skola ska nu ta fram beredskapsrutiner och egna handlingsplaner för att undvika att skolor stängs.
– Vi måste ha en beredskap för att det här kan pågå ett tag och vara mentalt förberedda eftersom ingen vet exakt hur detta utvecklas, säger Lena Holmdahl.

av Lenita Jällhage
05 mar 2020
05 mar 2020
Stockholmsskolornas plan efter coronahotet
Stockholm stad har tagit fram en pandemiplan efter coronahotet.

I beredskapsplanen som Lärarnas tidning tagit del av står att stängning av Stockholms skolor ska undvikas. Verksamheterna ska så långt som möjligt bedrivas under normala betingelser.

Varje skola ska ta fram sina egna rutiner kring hur man bemannar skolorna ifall frånvaro på 25-50 procent uppstår under 6-8 veckor och hur man kan fördela om befintlig personal. Man ska också planera för hur personalen ska ta sig till jobbet om kollektivtrafiken inte fungerar. Och hur man ska säkerställa att skolorna får exempelvis matleveranser och hygienartiklar.

Utbildningsförvaltningen vill veta om skolorna kan bunkra upp egna lager. Och vilken beredskap man har när det gäller hygienrutiner, städning och information till elever och anställda.

– Vi följer läget dag för dag. Skolorna har en krisplan sedan tidigare men den här beredskapsplanen är inriktad på en pandemi. Det handlar om att se vad man har för sårbarhet och planera hur man ska agera så alla kan kan känna sig trygga med att man vet vad man gör om det utbryter en pandemi, säger Lena Holmdahl.

Om det krävs för att begränsa smittan ska beslutet att stänga en skola fattas av grundskoledirektören/gymnasiedirektören efter samråd med skolöverläkaren och regionens smittskydd.

Utbildningsdirektören tar beslut om vilka centrala funktioner som ska fortsätta vara helt öppna, ske med distansarbete eller vara helt stängda.

Verksamhet för de yngre skolbarnen i åk F-3 är prioriterat framför äldre skolungdomar. På skolnivå ansvarar rektorn med hjälp av sin kris- och katastroforganisation.

– Beredskapsplanen ska vara ett stöd. Det är viktigt att de ansvariga vet vilka de ska vända sig till så man inte lägger tid på att ringa runt till fel instanser och att de som ser att det finns sårbarheter flaggar det för oss, säger Lena Holmdahl

Om medarbetare skulle uppleva oro eller obehag över att ta sig till eller vara på arbetsplatsen behöver denne ansöka om semester eller annan ledighet på sedvanligt sätt. Om en medarbetare skulle få symptom eller befunnit sig i drabbade områden eller varit i kontakt med misstänkt smittbärare ska folkhälsomyndighetens rekommendationer följas i samråd med ansvarig chef. Om en anställd blir avstängd på grund av medicinska skäl behåller medarbetaren sin lön.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin